Peugeot 1 04 2020 1140x190

Renault Trucks postupne rozbieha svoje fabriky

Produkcia vozidiel Renault Trucks bola prerušená 18. marca. Obnovu prevádzky vo svojich závodoch začal francúzsky výrobca 22. apríla reštartom motorárne Venissieux v Lyone a počas nasledujúcich týždňov sa budú rozbiehať fabriky v Bourg-en-Bresse a Blainville-sur-Orne.

Obnovenie výroby sa plánuje najprv s minimálnym denným množstvom vozidiel. Navyšovanie produkcie bude pozvoľné, rozloží sa do niekoľkých týždňov v závislosti od požiadaviek zákazníkov a schopnosti dodávateľov zásobovať výrobu komponentmi a v súlade s ostatnými závodmi spoločnosti Volvo Group, ktorej súčasťou je aj Renault Trucks. Súčasťou reštartu sú opatrenia na ochranu zdravia v každej fabrike odsúhlasené odbormi a zástupcami zamestnancov. Zabezpečenie týchto procesov nie je jednoduché. Okrem povinného používania rúšok a rukavíc či preorganizovania odstupov pri práci sa treba postarať o čistenie pracovných stanovíšť, nástrojov, logistického vybavenia, šatní a jedální. Závodní lekári navrhli aj presné trasy, po ktorých sa zamestnanci musia presúvať zo šatne na svoje pracovisko a zavedie sa špeciálny zasadací poriadok v prostriedkoch firemnej dopravy, ktorý zaručí dostatočný priestor medzi cestujúcimi. Pre zamestnancov oddelení predaja, výskumu a vývoja bude spoločnosť naďalej odporúčať prácu z domu.

Vedenie spoločnosti Renault Trucks súčasne s reštartovaním výroby skúma požiadavky zákazníkov, predajcov a dodávateľov nadstavieb a analyzuje trendy na jednotlivých trhoch s cieľom nastaviť optimálne objemy produkcie pre nadchádzajúce obdobie.