Hyundai 08 2020 i30 online 1140x190px
Thumb 01 koncept scania axl Thumb 02 koncept scania axl edited 1 Thumb 04 koncept scania axl Thumb 03 koncept scania axl edited 1 Thumb 05  koncept scania axl edited 1 Thumb 06 koncept scania axl

Koncept Scania AXL

Bez kabíny a bez vodiča – to sú dve základné charakteristiky plne autonómneho koncepčného vozidla Scania AXL.

Ďalší míľnik vo vývoji autonómnych nákladných vozidiel dosiahli experti zo Scanie – postavili koncept trucku, ktorého konštrukcia bez kabíny vychádza z modulárneho systému švédskeho výrobcu.

„S konceptom Scania AXL robíme významný krok smerom k inteligentným dopravným systémom budúcnosti, ktorých prirodzenou súčasťou budú samostatne jazdiace vozidlá,“ hovorí Henrik Henriksson, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Scania. „Pokračujeme v tvorbe a rozvíjaní konceptov, aby sme ukázali, čo vieme robiť s technológiami, ktoré sú k dispozícii už dnes.“

Pri autonómnych vozidlách je softvér v mnohých ohľadoch dôležitejší ako hardvér. Koncept Scania AXL je ovládaný a monitorovaný vyspelým riadiacim systémom, pričom kabínu nahradili konštruktéri inteligentným modulom. V ňom je umiestnený mozog konceptu Scania AXL. Spracúva údaje z kamier, radarových snímačov aj zo zariadenia LiDAR, ktoré spoločne vytvárajú komplexný obraz bezprostredného okolia vozidla. Súčasťou riadiaceho systému 100-percentne autonómneho trucku sú tiež GPS prijímače.

„Už teraz prevádzkujeme u zákazníkov autonómne nákladné vozidlá, ale doposiaľ mali aj záložného vodiča, ktorý môže v prípade potreby zasiahnuť do riadenia. Scania AXL však nemá kabínu, a to zásadným spôsobom mení pravidlá hry,“ hovorí Claes Erixon, vedúci výskumu a vývoja. „Vývoj autonómne jazdiacich vozidiel zaznamenal v posledných rokoch veľký pokrok. Stále ešte nepoznáme všetky odpovede, ale prostredníctvom konceptov, ako je Scania AXL, prenikáme na nové územia a učíme sa veľmi rýchlo.“

Pri hľadaní spôsobu, ako zefektívniť transport a zabezpečiť jeho udržateľnosť, sa čoraz viac dostávajú do popredia samostatne jazdiace vozidlá. Povrchové bane alebo veľké uzavreté staveniská sú dobre kontrolovateľné priestory s optimálnymi podmienkami pre zavádzanie autonómnej prevádzky a robustná konštrukcia konceptu Scania AXL zodpovedá takémuto prostrediu. Spaľovací motor na biopalivo je zasa príkladom, ako možno kombinovať tradičné a nové technológie. 

Koncept Scania AXL bol prvýkrát predvedený naživo v rámci Dňa inovácií TRATON Group, ktorý sa uskutočnil 2. októbra v predvádzacom centre Scanie vo švédskom Södertälje.