Vw caddy 03 2021 1140x190

Takto má na Slovensku vyzerať budúcnosť udržateľnej dopravy. Podporí ju plán obnovy

Nové nabíjacie stanice pre elektromobily, nová cyklistická infraštruktúra, dispečerizované úseky železničných tratí, alebo ekologické koľajové vozidlá. Tieto investície do dopravy majú byť podporené plánom obnovy, ktorý v stredu 28.4.2021 s pripomienkami schválila vláda. 

Na udržateľnú dopravu vyčlenili sumu 801 miliónov eur.

Udržateľná doprava zahŕňa reformu prípravy investičných projektov v doprave. Rezort dopravy má zverejniť investičný plán projektov železničnej infraštruktúry, ale aj metodiku na výber, prípravu a realizáciu projektov pre cyklistickú dopravu. Nový plán dopravnej obslužnosti s následnou optimalizáciou osobnej železničnej dopravy bude tvoriť hlavnú časť komplexnej reformy verejnej dopravy, na ktorú je vyčlenených približne 27 miliónov eur. 

Mali by sa zjednotiť štandardy verejnej osobnej dopravy a zefektívniť jej koordinovanie, financovanie a objednávanie. Reforma bude podporená novou legislatívou. Tá má zadefinovať aj národnú autoritu, ktorá bude koordinovať vytvorenie národného integrovaného dopravného systému so zjednoteným cestovným. Koordinovať má aj prípravu a realizáciu verejných obstarávaní na železničné linky verejnej osobnej dopravy aj s vozidlami, ktoré boli na prevádzku týchto liniek nakúpené z fondov EÚ v predchádzajúcich obdobiach.

V rámci ďalšej reformy by sa mali prijať aj opatrenia na podporu alternatívnych pohonov. Na ich dlhodobú podporu v sektore dopravy má smerovať 1 milión eur. Zreformovať sa má aj intermodálna nákladná doprava.

Počet vybudovaných nabíjacích bodov pre elektromobily alebo vodíkových čerpacích staníc by mal presiahnuť 3 000. Ide o investíciu v hodnote takmer 52 miliónov eur.

Investície majú smerovať do rozvoja infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy. Vybudovať by sa malo 200 kilometrov cyklistickej infraštruktúry. Železničné trate by mali prejsť modernizáciou a dĺžka dispečerizovaných úsekov tratí má dosiahnuť 100 kilometrov. Odhadované náklady na rekonštrukciu a modernizáciu dráhovej infraštruktúry sú 431,5 milióna eur, na dispečerizáciu tratí a lepšie plánovanie kapacity železničných tratí 118,1 milióna eur. Na rozvoj cyklistickej dopravy by malo ísť 105,1 milióna eur a na zabezpečenie projektových a implementačných kapacít na MDV 5,8 milióna eur.

Plánuje sa tiež nákup ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu za zhruba 45 miliónov eur. Rovnako by sa malo zaobstarať 1000 intermodálnych prepravných jednotiek a jedna linka intermodálnej prepravy. Na rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy má ísť 16 miliónov eur. 

Zdroj TI: TASR

Foto: ZSE Drive