Continental couple 05 2020 1140x190

Ročná diaľničná známka zatiaľ ostáva, no hrozí jej zrušenie

Počnúc ferbruárom tohto roka vstúpila do predaja 365-dňová diaľničná známka. Tá postupne "vytláča" tradičnú ročnú diaľničnú známku. Ak o ňu postupne nebude záujem, môžu ju zrušiť.

Klasická ročná diaľničná známka je stále v platnosti pre vodičov, ktorí sú na ňu zvyknutí. Jej zrušenie by prichádzalo do úvahy, ak by sa ukázalo, že o tento typ známky už motoristi nemajú záujem. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.

Vodiči si môžu 365-dňovú známku kúpiť iba od februára tohto roka. "Klasickú ročnú známku sme nechali v platnosti pre vodičov, ktorí sú na ňu z minulosti zvyknutí, pamätajú si, že jej platnosť sa končí vždy po 13 mesiacoch k 31. januáru nasledujúceho roka, pričom je to vyhovujúce hlavne pre podnikateľské subjekty z dôvodu plánovania a účtovníctva," ozrejmil rezort dopravy.

365-dňová diaľničná známka sa uchytila, motoristi si ju obľúbili

Ročná diaľničná známka platí max 13 mesiacov, a to vtedy, ak si ju kúpite 1. januára príslušného roka. Následne platí až do 31. januára nasledujúceho roka. Dátumová platnosť je však pevne daná, čiže ak si motorista kúpi ročnú známku v máji, platnosť do 31. januára nasledujúceho roka ostáva. 365-dňova známka má platnosť presne 365 dní od kúpy. Ak si ju teda motorista kúpi v máji, platí mu až do mája nasledujúceho roka a príslušného dňa. 

Obe známky, ročná aj 365-dňová, stoja 50 eur. Podľa májových štatistík NDS bola najpredávanejšia 10-dňová diaľničná známka (63 237 ks), nasledovala 365-dňová známka (42 422 ks), na treťom mieste skončila 30-dňová známka (19 764 ks). Najmenej predávaným typom známky v máji 2020 bola ročná diaľničná známka s počtom 1096 predaných kusov. Ročná známka však výrazne rastie v predajoch v januári príslušného roka. Napriek tomu si vodiči nový typ 365-dňovej známky obľúbili, čo vidieť aj na predajoch. Postupne s klesajúcimi predajmi môže ročná známka zaniknúť, nateraz však ostáva. 

Ministerstvo zároveň podotklo, že Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ako správca systému vždy apeluje na motoristov, aby pri kúpe známky venovali zvýšenú pozornosť výberu typu známky a správnosti údajov, ktoré do systému zadávajú. Zároveň rezort dopravy dôrazne odporúča, aby na seba motoristi nechali e-mailový alebo telefonický kontakt, na ktorý včas dostanú notifikáciu, že sa platnosť ich aktuálnej eznámky končí, a vyhli sa tak prípadnej pokute. MDV zdôraznilo, že zodpovednosť za výber a kúpu známky je už na každom občanovi.

Zdroj: NDS, TASR, eznamka