Continental 05 2020 1140x190
Thumb 01 registr cie nov ch e busov v e Thumb 02 registr cie nov ch e busov v e

Registrácie elektrických autobusov v EÚ vzrástli o 170 %

Európske združenie automobilových výrobcov ACEA publikovalo štatistiku o autobusovom trhu v krajinách EÚ za rok 2019. Pri celkovom počte vyše 40 000 nových zaregistrovaných autobusov dosiahli elektrické modely 4-percentný podiel, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o 170,5 %. 

Podľa aktuálnych údajov asociácie ACEA až 85 % zo všetkých nových autobusov a autokarov s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, ktoré boli v roku 2019 zaregistrované v Európskej únii, jazdí na naftu. Zvyšných 15 % tvoria vozidlá využívajúce alternatívne pohony, resp. palivá, pričom elektrické autobusy dosiahli podiel 4 %. Na Slovensku nebol vlani zaregistrovaný ani jeden nový elektrický autobus (oproti 18 v roku 2018).

Dopyt po autobusoch s konvenčným dieselovým pohonom poklesol vlani v rámci EÚ o 3,1 % na 34 123 kusov. Pritom štyri z piatich významných európskych trhov zaznamenali dvojciferné straty v dieselovom segmente: Španielsko (-13,8 %), Spojené kráľovstvo (-12,0 %), Taliansko (-11,8 %) a Nemecko (-10,1 %). Francúzsko bolo jedinou krajinou s miernym nárastom v registráciách nových autobusov so vznetovým motorom (+2,4 %).

Podľa štatistiky ACEA stúpol počet registrácií nových elektrických autobusov v Európskej únii na 1607, čo znamená skok o 170,5 % oproti 594 predaným vozidlám v roku 2018. Najväčším odbytiskom bolo Holandsko, kde vlani zaregistrovali 381 e-busov, nasleduje Francúzsko (285) a Nemecko (187). Dopravní operátori v týchto troch krajinách si kúpili viac než polovicu zo všetkých elektrických autobusov predaných minulý rok. Celkove tomuto segmentu patria 4,0 % trhu EÚ. V štatistike sú okrem vozidiel s rôznymi systémami akumulovania energie zahrnuté aj elektrické vozidlá s palivovými článkami alebo s technológiou predlžovania dojazdu, resp. plug-in hybridy.

Čo sa týka hybridných autobusov, ich odbyt v rámci celej EÚ dosiahol číslo 1918, resp. 59,7-percentný nárast oproti predošlému roku a patrí im trhový podiel 4,8 %. Zaujímavé je, že takmer všetky registrácie tohto typu vozidiel sa sústredili iba do šiestich krajín: Nemecko (454), Španielsko (427), Belgicko (371), Taliansko (255), Francúzsko (210) a Holandsko (125). Naopak, až v 13 štátoch Európskej únie sa vlani nepredal ani jeden elektrický hybridný autobus.

Alternatívne palivá (CNG, LNG, bio-palivá a etanol) využíva 6,2 % zo všetkých nových autobusov, ktoré sa vlani predali v EÚ (+67,9 %, 2504 registrácií), pričom takmer všetky majú motory na stlačený zemný plyn. Pri nákupe nových autobusov bol CNG najviac využívanou alternatívou nafty vo Francúzsku (585 kusov), Španielsku (463), Taliansku (303) a vo Švédsku (284). Pozoruhodné je, že v rámci celého regiónu EÚ zaznamenali na švédskom trhu rekordný nárast odbytu autobusov na CNG až o 283,8 %.

Pri spracúvaní štatistických údajov neboli k dispozícii dáta z Bulharska, Chorvátska, Malty, Litvy a Islandu, údaje pre EÚ však stále zahŕňajú Spojené kráľovstvo.