Thumb 1 ak  je intenzita hluku Thumb 2 ak  je intenzita hluku Thumb 4 ak  je intenzita hluku Thumb 3 ak  je intenzita hluku Thumb 5 ak  je intenzita hluku

Aká je intenzita hluku e-trucku?

Prevádzka bez hluku – to je jeden z tromfov elektrických úžitkových vozidiel, špeciálne pri zásobovaní mestských oblastí. Pri jazde rýchlosťou 20 km/h je e-truck MAN dokonca iba o 1 dB „hlasnejší“ než osobné auto so spaľovacím motorom.

Samozrejme, že kamión s elektrickým pohonom je v porovnaní s konvenčným truckom podstatne tichší. Ale o koľko decibelov? Odpoveď poskytne „Štúdia mobility pri nehlučnej logistike“, na ktorej pracuje Fraunhoferov inštitút pre tok materiálu a logistiku spolu s expertmi na meranie hluku z firmy Peutz Consult. Cieľom výskumu je vypracovať technické normy na meranie emisií hluku v distribučnej doprave.

Projektu sa zúčastnil aj MAN s takmer sériovou verziou svojho nového e-trucku, ktorý začne prvým zákazníkom dodávať v roku 2024. Resumé z meraní: Elektrické nákladné vozidlá najmä pri nízkych rýchlostiach generujú asi o polovicu menej hluku ako porovnateľné dieselové trucky. Podľa vykonaných testov hladina hluku e-trucku pri jazde ustálenou rýchlosťou 20 km/h je nižšia zhruba o 6 dB. Pri zrýchlenom prejazde bol rozdiel v hlučnosti medzi oboma truckmi až 12 dB. A ako vychádza porovnanie e-trucku MAN s konvenčne poháňanými osobnými autami? „S hladinou akustického výkonu približne 49 dB(A)/m pri rýchlosti 20 km/h je e-truck len o 1 dB „hlasnejší“ ako osobné auto so 48 dB(A)/m,“ uvádza názorný príklad Michael Wirtz, projektový manažér meraní v spoločnosti Peutz Consult.

„Merania ukazujú, že naše nové e-trucky možno používať aj mimo dopravnej špičky, čiže neskoro večer alebo skoro ráno. Pre našich zákazníkov sa tak otvárajú veľmi široké možnosti nasadenia a vysoká úroveň flexibility: 24 hodín denne, 7 dní v týždni – za predpokladu, že existuje právny rámec,“ komentoval výsledky Dr. Christoph Jeßberger, manažér produktovej stratégie v spoločnosti MAN.

Dôležitosť takýchto projektov potvrdzujú požiadavky týkajúce sa hluku a zvukovej izolácie v mnohých schvaľovacích procedúrach. Napríklad Holandsko si vypracovalo vlastnú normu ochrany pred hlukom (skratka PIEK) a na získanie certifikátu pre nočný rozvoz tovarov sú nákladné vozidlá i dopravné zariadenia akusticky testované. Na vzdialenosť 7,5 metra nesmú prekročiť predpísané limity decibelov. „V Nemecku v súčasnosti neexistujú štandardizované informácie o emisiách hluku z úžitkových vozidiel s alternatívnym pohonom používaných v logistike. Preto potrebujeme riešenie, ktoré môže firmám poslúžiť na orientáciu,“ objasňuje problematiku Daniela Kirsch, projektová manažérka Fraunhofer IML. A dodáva: „Vytvorením manuálu o emisiách hluku z nákladných vozidiel s alternatívnym pohonom pri zásobovaní mestských častí chceme zjednodušiť prácu obciam a orgánom udeľujúcim povolenia. Zistili sme, že ak majú rozhodnúť napríklad o nočnom zásobovaní, chýbajú im údaje a namerané hodnoty.“ Štúdia o nehlučnej logistike to chce zmeniť.

Metodika merania

Výskum sponzoruje Ministerstvo životného prostredia, ochrany prírody a dopravy nemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko. Štúdia by mala byť zverejnená začiatkom roka 2024. Údaje boli zozbierané okrem iného aj zo série meraní na testovacej dráhe MAN v Mníchove. Experti poslali na trať dva ťahače s návesmi – e-truck MAN a konvenčný MAN TGX 18.510, ktorým merali hladinu hluku za jazdy. Obidva kamióny mali rovnakú celkovú hmotnosť 40 ton. Napravo a naľavo od skúšobnej dráhy boli umiestnené kalibrované ručné zvukomery, každý vo vzdialenosti 7,5 m. Merania pre Fraunhoferov inštitút IML spravili pracovníci akreditovaného meracieho centra Peutz Consul.

Emisie hluku sa zaznamenávali pri rôznych simulovaných scenároch: Najprv to bola jazda rýchlosťou 20 km/h so zapnutým akustickým výstražným systémom AVAS (umelo generované zvuky, pretože hluk z odvaľovania pneumatík možno zreteľne počuť až od rýchlosti cca 20 km/h). Ďalšie merania sa robili pri rýchlosti 30 km/h a tiež pri cúvaní so zapnutým i vypnutým systémom akustickej výstrahy. Okrem toho sa snímali dáta z prejazdu so zrýchlením. Každé meranie sa uskutočnilo najmenej desaťkrát