Thumb policajna akcia zeleznicne priecestia autozurnal.com 1 Thumb policajna akcia zeleznicne priecestia autozurnal.com 2

Vodiči pozor! Polícia si posvieti na železničné priecestia

Polícia SR si v najbližšom období posvieti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky pri prejazde železničným priecestím, keďže v súvislosti s nimi zaznamenala zvýšený počet dopravných nehôd. 

Prečítajte si tiež: 
Konečne! Za autolekárničku po exspirácii už pokutu nedostanete

Policajti budú v októbri a novembri kontrolovať dodržiavanie predpísaných rýchlostí vodičmi pri prejazde priecestím, nezabudnú ani na chodcov a cyklistov, keďže aj títo účastníci cestnej premávky majú svoje povinnosti. Okrem kontroly vodičov, chodcov a cyklistov sa policajti zamerajú aj na to, či sú v okolí priecestí správne osadené dopravné značky, a či výhľadu nebránia napríklad stromy a kríky. V takom prípade budú ihneď kontaktovať príslušného správcu cestnej komunikácie, ktorý je povinný zjednať nápravu a odstrániť zistené chyby. Cieľom policajnej akcie je prevencia dopravných nehôd, ktoré sú v súvislosti so železničnými priecestiami často tragické. 

Pravidlá a povinnosti

V súvislosti s avizovanou policajnou akciou prinášame aj súhrn povinností pri prejazde železničným priecestím. 

 • Pred železničným priecestím vodič je povinný počínať  si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie.
 • Vozidlá pred železničným priecestím sa radia za sebou v poradí, v  ktorom prišli. Ak nejde o súbežnú jazdu, smú vozidlá cez železničné priecestie len v jednom jazdnom prúde.
 •  Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní vodič je povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h; ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h. Vodič pritom nesmie zbytočne predlžovať čas prechádzania železničného priecestia.
 • Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný odstrániť vozidlo zo železničnej trate; ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný.
 • Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „STOJ, daj prednosť v jazde“, vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať.

Vodič nesmie vojsť na železničné priecestie, ak:

 •  sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo blikajúcimi svetlami,
 •  sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka,
 •  sa spúšťajú, sú spustené alebo sa dvíhajú závory,
 •  je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak, prípadne iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie,
 •  zamestnanec dráhy dáva znamenie na zastavenie krúžením červenou alebo žltou zástavkou, alebo červeným svetlom v hornom polkruhu,
 •  situácia na železničnom priecestí nedovoľuje, aby ho vodič bezpečne prešiel.

Na svetelnej signalizácii je umiestnené jedinečné identifikačné číslo. V prípade nehody ho nahláste záchranným zložkám a oni podľa toho budú presne vedieť, kde sa nachádzate.

Výška sankcií

Vjazd alebo prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, sa podľa zákona považuje za porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Podľa zákona o priestupkoch za takéto konanie možno v správnom konaní uložiť pokutu od 60 do 300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do dvoch rokov. V blokovom alebo rozkaznom konaní hrozí pokuta do 150 eur.

Štatistika nehodovosti 2019

Za deväť mesiacov 2019 polícia SR eviduje 97 nehôd na železničných priecestiach, zomrelo šesť osôb, päť sa ťažko zranilo, pod vplyvom alkoholu bolo sedem osôb. Pre porovnanie, v rovnakom období v roku 2018 sa stalo na priecestiach 88 nehôd, zomrelo sedem osôb, ťažko sa zranilo deväť a traja boli pod vplyvom alkoholu.

Zdroj a foto: minv.sk