Vw caddy 03 2021 1140x190

Nálepky TK, EK a KO konečne skončili. Na skle ich už mať nemusíte

Malým nálepkám na čelnom skle odzvonilo. "Potvrdenie" o absolvovaní technickej a emisnej kontroly (prípadne kontroly originality) už na čelnom skle nepotrebujete, a to od 1. júla 2021.

Nálepka bola doteraz akýmsi "potvrdením" o tom, že vozidlo má prešlo na STK (stanici technickej kontroly) technickou (TK) a emisnou (EK) kontrolou. Schválená úprava zákona túto povinnosť počnúc 1. júlom 2021 ruší, nevzhľadné nálepky tak z čelného skla môžete dať dole. Po vykonaní TK a EK ste doteraz dostali tri dokumenty, a to osvedčenie (malá farebná kartička), protokol a nálepku. Nálepky sa prestanú pri kontrolách vydávať, kontrolné orgány v cestnej premávke prestanú nálepky vyžadovať. Odteraz aj po absolvovaní nových TK a EK dostanete iba osvedčenie o kontrole a protokol. Pri cestnej kontrole sa preukážete práve osvedčením, teda "kartičkami". Pri kontrole originality dostanete odborný posudok bez nálepky.

Vyjadrenie TESTEK-u:

"S účinnosťou od 01.07.2021 prichádza ku zrušeniu kontrolných nálepiek technickej kontroly. Nálepky boli nielen dokladom o platnosti technickej kontroly, plnili tiež funkciu prostriedku na financovanie nákladov na vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému technických kontrol. Až do 01.07.2021 bol preto prístup do systému a jeho používanie pre STK zdarma, všetky náklady boli hradené z výnosu z predaja kontrolných nálepiek. Od 01.07.2021 sa situácia mení, nálepky sa rušia a zápis kontroly do systému sa spoplatňuje priamo. Zápis kontroly do systému bude prirodzene v porovnaní s cenou nálepky lacnejší. Spoplatnenie sa však vzťahuje aj na prípady, kedy sa v minulosti kontrolné nálepky nevydávali, konkrétne zníženie nákladov je možné vyčísliť, hoci nie jednoduchým porovnaním doterajšej ceny kontrolnej nálepky s novozavedenou cenou za zápis kontroly do systému. Podrobnosti sú predmetom nášho informačného dokumentu."

Pre zaujímavosť, Národná asociácia STK navrhovala zrušiť zbytočné nálepky už v roku 2017. Nálepky a osvedčenia sa stali duplicitnou povinnosťou zaťažujúcou štát aj motoristov. Navrhovali ponechať len tradičný protokol, keďže kontrola a evidencia áut je dnes plnohodnotne realizovaná prostredníctvom moderných informačných systémov.

"Lepenie nálepiek považujeme v súčasnej dobe za úplne zbytočné, keďže pri kontrole v rámci prevádzky motorového vozidla je možné policajnými orgánmi zistiť, či bolo vozidlo podrobené technickej kontrole a emisnej kontrole podľa osvedčení, ktoré má vodič motorového vozidla mať vo vozidle, rovnako tak je zavedený informačný systém, na základe ktorého vedia štátne orgány pokutovať tých, ktorí nepodrobia svoje vozidlo technickej a emisnej kontrole," konštatovali v dôvodovej správe.