Honda 06 2020 1140x190 jazz

Zmena! Nálepky TK a EK majú skončiť. Dôvod je logický

Povinnosť lepiť nálepku na čelné sklo vozidla ako dôkaz o vykonaní technickej (TK), emisnej kontroly (EK) a kontroly originality (KO) sa pravdepodobne zruší. Úprava zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke je súčasťou balíka opatrení na podporu podnikateľského prostredia. Balík, ktorý na rokovanie vlády predložilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, v stredu schválil kabinet.

Každý držiteľ vozidla je podľa účinnej právnej úpravy povinný podrobiť svoje motorové vozidlo technickej a emisnej kontrole v pravidelných intervaloch na staniciach technickej kontroly (STK). O tom, že takáto kontrola bola vykonaná, sú následne vypracované tri doklady, a to protokol, osvedčenie o kontrole (kartička) a nálepka. Pri kontrole originality sú vypracovávané dva doklady, a to odborný posudok a nálepka.

Nálepky TK a EK chceli zrušiť už pred pár rokmi

Pre zaujímavosť, Národná asociácia STK navrhovala zrušiť zbytočné nálepky už v roku 2017. Nálepky a osvedčenia sa stali duplicitnou povinnosťou zaťažujúcou štát aj motoristov. Navrhovali ponechať len tradičný protokol, keďže kontrola a evidencia áut je dnes plnohodnotne realizovaná prostredníctvom moderných informačných systémov. Nálepkám z TK a EK by malo byť v blízkej dobe konečne koniec.

"Lepenie nálepiek považujeme v súčasnej dobe za úplne zbytočné, keďže pri kontrole v rámci prevádzky motorového vozidla je možné policajnými orgánmi zistiť, či bolo vozidlo podrobené technickej kontrole a emisnej kontrole podľa osvedčení, ktoré má vodič motorového vozidla mať vo vozidle, rovnako tak je zavedený informačný systém, na základe ktorého vedia štátne orgány pokutovať tých, ktorí nepodrobia svoje vozidlo technickej a emisnej kontrole," konštatuje sa v dôvodovej správe.

Prečítajte si tiež:

"Zelená karta" od 1.7.2020 nemusí byť zelenej farby

Návrh na zrušenie kontrolných nálepiek by teda mal viesť k úspore finančných zdrojov a k zjednodušeniu administratívy spojenej s ich vydávaním. To by následne malo mať pozitívny finančný dosah na všetkých občanov, motoristov aj podnikateľov, ktorí vykonávajú technickú a emisnú kontrolu, zrýchliť by sa mal aj celkový priebeh týchto kontrol.