Thumb 150067 the all new volvo xc90   interior Thumb 211647 malin ekholm vice president volvo cars safety centre

Volvo trápi nerovnosť v bezpečnosti cestnej premávky. Vyzýva OSN

Volvo vyzýva regulačné orgány a vlády krajín celého sveta, aby riešili výraznú nerovnosť, ktorá panuje medzi rozvinutými a rozvojovými ekonomikami v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Napriek pokroku, ktorý sa podarilo dosiahnuť v ostatných desaťročiach, oficiálne údaje poukazujú na výrazný rozdiel v počte smrteľných dopravných nehôd medzi oboma kategóriami krajín.

Odhaduje sa, že každý rok príde pri dopravných nehodách o život 1,35 milióna ľudí. Už tento údaj samotný zdôrazňuje potrebu konať, no z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) navyše vyplýva, že v rozvojových krajinách je riziko úmrtia pri dopravnej nehode viac ako trikrát vyššie než v rozvinutých krajinách.

Volvo zastáva názor, že v záujme zvýšenia celosvetovej bezpečnosti na cestách by mali všetky krajiny podporovať používanie bezpečnostných pásov tým, že prijmú a budú uplatňovať zákony o bezpečnostných pásoch, ktoré sa budú vzťahovať na cestujúcich na predných aj zadných sedadlách vozidiel. Ďalšou oblasťou, na ktorú je potrebné sa zamerať, je základná cestná infraštruktúra, ktorá má oddeľovať zraniteľných účastníkov cestnej premávky od motorových vozidiel.

„Globálne údaje ukazujú, že v oblasti bezpečnosti cestnej premávky panuje veľká nerovnosť,“ hovorí Malin Ekholmová, šéfka Bezpečnostného strediska spoločnosti Volvo Cars. „Tieto priepastné rozdiely v oblasti bezpečnosti je potrebné riešiť prostredníctvom technológií, ale aj vytvorením a posilňovaním bezpečnostnej kultúry v celosvetovom meradle. Musíme pochopiť a riešiť rozdiely v používaní bezpečnostných pásov, zatiaľ čo infraštruktúra by sa mala zamerať na zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky, chodcov a cyklistov.“

Odporúčame:

Volvo S60 FWD T5: Oplatilo sa počkať
 

Volvo patrí medzi značky, ktoré na bezpečnosti založili svoj imiďž. Okrem toho má bohatú skúsenosť a k téme bezpečnosti má jednoznačne čo ponúknuť. Značka má veľký záujem prispievať svojimi bohatými znalosťami v oblasti bezpečnosti k celosvetovým iniciatívam zameraným na bezpečnosť cestnej premávky. Už celé desaťročia tak robí v spolupráci s vládami, akademickou obcou a regulačnými orgánmi. Napríklad minulý rok spustila otvorenú databázu, v ktorej sú obsiahnuté desaťročia výskumu v oblasti bezpečnosti. Prístup k databáze nájdete tu.

Moderný trojbodový bezpečnostný pás, ktorý prvý raz zaviedlo Volvo v roku 1959, je najdôležitejším bezpečnostným prvkom vozidla. Bez neho by nemali veľký zmysel ani pokročilé bezpečnostné technológie, pretože by boli z veľkej miery neúčinné. Napríklad funkcia automatického brzdenia je oveľa menej účinná, pokiaľ nemajú osoby vo vozidle zapnutý bezpečnostný pás, ktorý ich má držať bezpečne pripútané k sedadlu. To isté platí pre detské sedačky, ktoré prispievajú k ochrane detí rôzneho veku.

Napriek tomu má len 105 krajín sveta zákony o bezpečnostných pásoch, ktoré sú v súlade s osvedčenými postupmi a vzťahujú sa na cestujúcich na predných aj zadných sedadlách. Volvo vyzýva OSN, aby apelovala na zákonodarcov na celom svete, aby upravili a presadzovali zákony o bezpečnostných pásoch tak, aby sa vzťahovali na všetkých cestujúcich vo všetkých vozidlách.

Prečítajte si tiež:

Výbava v aute: Tieto riešenia sú staršie, ako si myslíte!
 

Keďže cyklisti, chodci a motocyklisti predstavujú viac ako polovicu všetkých obetí dopravných nehôd na svete, Volvo zároveň odporúča, aby sa členské štáty OSN zamerali aj na konkrétne výdavky na bezpečnosť cestnej premávky, napríklad na jasné vymedzenie pruhov pre chodcov a cyklistov pomocou ochranných bariér, ktoré by týmto najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky poskytovali ochranu.

Údaje Volva, ktoré pochádzajú z vyšetrovaní skutočných dopravných nehôd, už od 60. a 70. rokov minulého storočia pomáhajú švédskym dopravným úradom zavádzať nové bezpečnostné prvky, ako sú napríklad deformovateľné stĺpy pouličného osvetlenia, modernejšie ochranné nárazníky či chodníky oddelené od ciest.