Cupra leon blizsie banner 970x250px 03
Thumb 01 renault trucks d alej rozvi ja akti vnu bezpec nost Thumb 02 renault trucks d alej rozvi ja akti vnu bezpec nost Thumb 04 renault trucks d alej rozvi ja akti vnu bezpec nost Thumb 03 renault trucks d alej rozvi ja akti vnu bezpec nost Thumb 05 renault trucks d alej rozvi ja akti vnu bezpec nost

Renault Trucks ďalej rozvíja aktívnu bezpečnosť

Čoraz hustejšia premávka v mestských a prímestských oblastiach i rozvoj alternatívnych druhov dopravy kladie zvýšené nároky na bezpečnostné prvky nákladných vozidiel. 

Najnovším príspevkom Renault Trucks k zvyšovaniu bezpečnosti chodcov a cyklistov je viacero nových prvkov v modelových radoch C aj K, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov a súčasne zvyšujú ochranu ostatných účastníkov cestnej premávky.

Núdzová parkovacia brzda znižuje riziko samovoľného pohybu vozidla, keď vodič opustí kabínu a dvere ostanú otvorené. Núdzový systém sa vtedy automaticky aktivuje a zamedzí pohybu vozidla.

Priamy výhľad z kabíny vylepšuje presklená časť dverí na strane spolujazdca, takže vodič má lepší prehľad o situácii na ceste hneď vedľa vozidla.

Nepriamy výhľad zlepšujú kamery, ktoré na displeji systému Roadpad+ zobrazujú kritický priestor, kam vodič nevidí.

Systém bezpečnostných prvkov možno zdokonaliť aj pomocou vonkajšieho snímača (na opačnej strane kabíny, ako sedí vodič), ktorý zaznamená pohyb chodcov/cyklistov a varuje vodiča vizuálne aj zvukovým signálom.

Zvukový výstražný systém upozorní, kedy sa vozidlo chystá manévrovať smerom na stranu spolujazdca alebo vodič používa zariadenie nadstavby (napr. hydraulickú ruku).

Okrem toho pre varovanie osôb s poruchami sluchu (alebo so slúchadlami na ušiach) je externý reproduktor so zvukovou signalizáciou doplnený blikajúcimi majákmi.

Nové bezpečnostné funkcie dopĺňajú paletu prvkov, ktorými vozidlá Renault Trucks už sú vybavené. Je to napríklad systém núdzového brzdenia (AEBS), varovanie pred kolíziou vpredu (FCW), výstraha pri mimovoľnom vybočení z jazdného pruhu (LDWS), adaptívny tempomat (ACC), elektronická kontrola stability (ESC) a elektrická parkovacia brzda (EPB), ktorá sa automaticky aktivuje po vypnutí motora.