Cupra leon blizsie banner 970x250px 03
Thumb 22c0134 001 1619x1080 Thumb 22c0134 003 1920x1080 Thumb zelene nabijanie Thumb mb Thumb content 22c0141 129 Thumb content 22c0141 104

Mercedes-Benz predstavuje plán na masívne zníženie CO2

Mercedes-Benz sa chce do konca tohto desaťročia stať plnoelektrickým výrobcom automobilov a do roku 2030 chce zmenšiť svoju stopu CO₂ na každé osobné motorové vozidlo o viac ako polovicu v porovnaní s rokom 2020.

Mercedes-Benz sa usiluje o rýchlejší prechod na elektrické vozidlá. „Požiadavka na individuálnu mobilitu je čoraz silnejšia. Našou úlohou je splniť túto potrebu trvalo udržateľným spôsobom. Mercedes-Benz má jasný plán, ako sa stať klimaticky neutrálnou spoločnosťou. Do roku 2030 chceme dosiahnuť polovicu cesty. Na to, aby sme v oblasti ochrany klímy napredovali rýchlejšie, potrebujeme maximálne zapojenie a intenzívnejšiu spoluprácu medzi politickou sférou, hospodárskou sférou a celou spoločnosťou," uviedol Ola Källenius, predseda predstavenstva Mercedes-Benz Group AG.

Odporúčame:

Mercedes má elektromobil, ktorý v praxi prejde viac ako 1000 km na jedno nabitie

Cieľom spoločnosti je znížiť emisie CO2 na každé osobné motorové vozidlo v celom životnom cykle vozidla do konca tohto desaťročia v porovnaní s rokom 2020 minimálne o polovicu. Dôležitým nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je elektrifikácia autoparku, nabíjanie zelenou elektrinou, zlepšenie technológie akumulátorov, ako aj rozsiahle použitie recyklovaných materiálov a energie z obnoviteľných zdrojov vo výrobe. Do roku 2030 sa predpokladá, že viac ako 70 percent spotrebovanej energie vo výrobe pokryje energia z obnoviteľných zdrojov. Tento plán by mala pokryť výstavba zdrojov solárnej a veternej energie v niektorých prevádzkach a uzavretie ďalších príslušných zmlúv o odbere elektrického prúdu.  

Elektrifikácia portfólia Mercedes-Benz už dlhú dobu napreduje veľkými krokmi. Cieľom je dosiahnuť 50-percentný podiel hybridných vozidiel dobíjateľných zo siete a akumulátorových elektrických vozidiel do roku 2025. Okrem toho chce byť koncern do roku 2030 plne elektrický všade tam, kde to trhové podmienky dovolia. Už dnes zahŕňa ponuka vozidiel šesť plnoelektrických modelov a čoskoro bude zahŕňať deväť plnoelektrických modelov. Doteraz predstavila značka vozidlá EQA, EQB, EQC, EQS, EQE 350+ a EQV. Ako ďalšie modely budú nasledovať EQS SUV, EQE SUV a EQT. 

V priebehu životného cyklu elektrického vozidla je nabíjanie elektrickým prúdom z obnoviteľných zdrojov energie podstatným faktorom znižovania emisií CO2. Mercedes-Benz umožňuje zelené nabíjanie na všetkých približne 300 000 verejných nabíjacích miestach siete Mercedes me Charge v Európe. Zabezpečuje tým prísun rovnakého množstva elektrického prúdu z obnoviteľných zdrojov do siete pri každom nabíjaní.

Akumulátor je najvýznamnejší nástroj na znižovanie emisií CO2. Pri súčasnom energetickom mixe v EÚ pripadá viac ako polovica emisií CO2 v celom životnom cykle na dodávateľský reťazec a výrobu. Tento podiel je možné výrazne znížiť použitím obnoviteľných zdrojov energie. Prechodom na výrobu článkov s neutrálnymi emisiami CO2 je možné znížiť emisie pri výrobe celého bloku akumulátorov o 20 percent. Dodatočné úspory CO2 by sa mali dosiahnuť ďalšími opatreniami – napríklad zlepšením procesu výroby anód a katód.

Strategické partnerstvá pomáhajú vyvíjať a industrializovať vyspelé a konkurencieschopné technológie článkov. Anódy s vysokým podielom kremíka a s viac ako 800 watthodinami na liter na úrovni článkov ponúknu od polovice desaťročia vysoký potenciál zvýšenia energetickej hustoty. Mercedes-Benz chce súčasne vo svojich sériových vozidlách používať akumulátory LFP s katódou, ktorá neobsahuje žiadny kobalt. Spoločnosť v spolupráci s výskumnými partnermi pracuje aj na akumulátoroch s pevným elektrolytom.

V rámci celosvetovej stratégie recyklácie automobilových systémov akumulátorov buduje Mercedes-Benz v súčasnosti v meste Kuppenheim na juhu Nemecka svoj vlastný recyklačný závod s neutrálnymi emisiami CO2. Návrh procesu patentovanej hydrometalurgie s úrovňami spätného získania viac ako 96 percent by mal umožniť holistické obehové hospodárenie s materiálmi akumulátorov.

Mercedes-Benz buduje dodávateľský reťazec zelenej ocele, aby výrazne rozšíril používanie ocele produkovanej s nízkymi emisiami CO2 a bez emisií CO2.  Ako prvý výrobca osobných motorových vozidiel sa spoločnosť v roku 2021 podieľala na švédskom inovatívnom podniku H2 Green Steel (H2GS). Cieľom je priniesť zelenú oceľ na trh v rôznych modeloch vozidiel už v roku 2025.

Okrem toho sa spoločnosť ako prvý výrobca vozidiel zaväzuje, že pre svoje lisovne a odlievárne v Európe bude v budúcnosti nakupovať už len primárny hliník s certifikáciou Iniciatívy za dohľad nad hliníkom (Aluminium Stewardship Initiative ASI). Tým bude zaručené, že sa suroviny budú získavať a spracovávať zodpovedne a ekologicky nezávisle od krajiny pôvodu – od ťažby cez hutnícke spracovanie a zušľachtenie až po brány závodov Mercedes-Benz. Tento zámer by sa mal v strednodobom meradle rozšíriť aj na iné prevádzky mimo Európy.

V niektorých modeloch vozidiel sa už sériovo používajú trvalo udržateľné materiály. Medzi ne patria poťahy sedadiel zo 100-percentne recyklovaných PET fliaš, ako aj podlahové krytiny z priadzí, ktoré sa získavajú z rybárskych sietí a zo zvyškov kobercov. Kanále káblov v EQS a EQE sa už vyrábajú z recyklovaných skládkových odpadov. V EQS dosahuje celková hmotnosť konštrukčných dielov, ktoré sa vyrábajú šetrne k prírodným zdrojom z recyklovaných a obnoviteľných surovín, už viac ako 80 kilogramov. Uplatňovaním princípov  chce Mercedes-Benz do roku 2030 zvýšiť podiel recyklovaných materiálov v jednom vozidle na 40 percent.

Mercedes-Benz od tohto roku vyrába vo všetkých svojich vlastných závodoch s neutrálnymi emisiami CO2. Okrem toho sa spoločnosť usiluje zvýšiť výrobu obnoviteľnej energie tým, že vo vlastných závodoch vybuduje kapacity pre veternú a solárnu energiu.