Vw limited 1140x190  1
Thumb fotka 4 Thumb fotka 2 Thumb fotka 3 Thumb fotka 1

Košický tím sa umiestnil na 2. mieste súťaže s vodíkovými autíčkami v Las Vegas

Študentský tím z Košíc podporovaný Nadáciou ORLEN Unipetrol a Košickým krajom sa umiestnil na druhom mieste na svetovom finále medzinárodnej súťaže s vodíkovými autíčkami Horizon Hydrogen Grand Prix (H2GP). Študenti z košickej Strednej odbornej školy informačných technológií, Ostrovského 1 sa do svetového finále, ktoré sa tento rok konalo v americkom Las Vegas, kvalifikovali po úspechu v národnom kole, kde svoj post obhájili v lete. Účasť v súťaži, ktorá kombinuje vedecké poznanie s praktickými zručnosťami študentov, ukazuje, že Slovensko je domovom nádejných mladých inovátorov pripravených reprezentovať národ na svetovej úrovni.

„Tím košických študentov ukázal vzájomnú spoluprácu, vytrvalosť a schopnosť vymýšľať rýchle riešenia vzniknutých situácií v priebehu celej súťaže. Som veľmi rada, že Nadácia ORLEN Unipetrol bola súčasťou tejto krásnej vodíkovej jazdy a finančne podporuje tím tak šikovných a inovatívnych študentov. Študenti a ich pedagógovia majú naše uznanie a zo srdca im k veľkému úspechu blahoželáme,“ komentovala víťazstvo Katarzyna Woś, predsedníčka správnej rady Nadácie ORLEN Unipetrol.

Súťaž Horizon Hydrogen Grand Prix sa neobmedzovala len na rýchlosť a výkon. Študenti boli hodnotení aj podľa efektívneho nakladania s energiami, dizajnu karosérie auta alebo na základe propagačného videa a celkovej propagácie tímu.„Náš tím ukázal skvelú synergiu medzi technickým umením a strategickým myslením. Úspech je výsledkom intenzívnej prípravy, inovácií a odhodlania,“ hovorí učiteľ Pavol Balint zo SOŠIT, Ostrovského 1 v Košiciach.

Horizon Hydrogen Grand Prix (H2GP) je jednou zo vzdelávacích iniciatív organizácie Horizon Educational a zameriava sa na súťaže s autíčkami poháňanými vodíkovým palivovým článkom. Študenti stredných škôl z celého sveta majú možnosť túto technológiu skúmať tým, že si sami podľa manuálu pod odborným dohľadom zostavia vlastné modely autíčok, s ktorými potom v súťaži pretekajú.

Tohtoročné slovenské národné finále sa konalo v Bratislave. Košickí študenti predviedli najlepší výsledok vo vytrvalostných pretekoch a kvalifikovali sa tak do svetového finále v Las Vegas. Tím, ktorý na ceste k svojmu veľkému úspechu podporovala prostredníctvom organizácie Horizon Educational aj Nadácia ORLEN Unipetrol, dokázal spomedzi 500 tímov vybojovať neuveriteľné druhé miesto v svetovom rebríčku. Celý tím takpotvrdil a ukázal svoj technologický, technický a pretekársky talent spoločne s tímovou spoluprácou.