Peugeot lion 03 2021 1140x190
Thumb stocene kilometre aut na slovensku autozurnal.com 1 Thumb stocene kilometre aut na slovensku autozurnal.com 2

Stočené kilometre má na Slovensku každé štvrté auto

Stav odometra je pri kúpe auta rozhodujúcim atribútom. Ľudia nechcú autá s vysokým nájazdom, aj keď riadne servisované  vozidlo s vyšším počtom najazdených km môže byť v oveľa lepšom stave, ako zanedbané auto s nízkym nájazdom. Navyše, mnoho tzv. zánovných jazdeniek má stočené kilometre. Aká je situácia na Slovensku?

Je logické, že budúci majitelia áut sa snažia zistiť si presný počet najazdených kilometrov, keďže stáčanie odometra je aj na Slovensku "národným" športom. Mnohí taktiež v dobrej viere siahnú po autách zo západných krajín a mylne sa domnievajú, že tam sa s počtom najazdených kilometrov nemanipuluje....

VW Passat stočené kilometre

Vtipná koláž, ktorá s trochou preháňania vystihuje stav trhu jazdených vozidiel :)

Väčšina kupujúcich nevie, ako sa k histórii počítadla prejdenej vzdialenosti dostane. Niektorí siahajú po nedôveryhodných a neoficiálnych weboch, a mylne sa domnievajú, že získajú pravdivé a aktuálne údaje. Stačí pritom jednoduchý krok, a to požadovať od predávajúceho Výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidiel, tzv. ODO-Pass. Už vyše roka (od 20. mája 2018) sa zaznamenáva história najazdených kilometrov do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), z ktorého sa poskytujú údaje prevádzkovateľom vozidiel formou výpisu, tzv. ODO-Passu.

Stáčanie kilometrov aj v Nemecku

"Kým v Nemecku alebo v Českej republike má stočené kilometre približne každé tretie vozidlo, z doteraz vydaných ODO-Passov vyplýva, že každé štvrté vozidlo registrované na Slovensku má stočené kilometre. Až 2253 áut malo upravenú poslednú hodnotu najazdených kilometrov a u 9179 vozidiel bola pozmenená hodnota odometra v rámci celkovej histórie najazdených kilometrov," hovorí Miroslav Strelec z Technickej služby kontroly originality.

RPZV je v rámci Slovenska jediný, štátom zriadený, oficiálny register, do ktorého sú zaznamenávané priebežné hodnoty najazdených kilometrov. "Spotrebitelia preto majú byť pri hľadaní si údajov o stavoch odometrov cez rôzne 'overovacie' spoločnosti 'garantujúce' stav najazdených kilometrov maximálne opatrní. Poskytovať ODO-Pass sú oprávnené len pracoviská kontroly originality a poskytovatelia ODO-Passov, medzi ktoré 'overovacie' webové portály nepatria," zdôrazňuje Strelec.

Podľa neho si pomocou identifikačného čísla vozidla VIN spotrebiteľ len na webe Registra prevádzkových záznamov vozidiel (www.rpzv.sk) overí, či bol k autu vydaný ODO-Pass. Pokiaľ systém oznámi, že bol vydaný, je potrebné od predávajúceho požadovať tri údaje potrebné na zobrazenie ODO-Passu, ktorý prezentuje historické údaje najazdených kilometrov. Ak ODO-Pass vydaný nebol, mal by každý spotrebiteľ pred kúpou vozidla požadovať od predávajúceho o jeho predloženie.

Zdroj: TASR