Proceed 09 2021 1140x190
Thumb sprinter s technol giami sustaineer 10 edited 1 Thumb sprinter s technol giami sustaineer 3 Thumb sprinter s technol giami sustaineer 2 Thumb sprinter s technol giami sustaineer 1 Thumb sprinter s technol giami sustaineer 4 Thumb sprinter s technol giami sustaineer 5 Continental winter contact 10 2021 1024x597 Thumb sprinter s technol giami sustaineer 7 Thumb sprinter s technol giami sustaineer 6 Thumb sprinter s technol giami sustaineer 8 Thumb sprinter s technol giami sustaineer 9

Sprinter s technológiami SUSTAINEER

Úžitkové vozidlá určené na tzv. poslednú míľu, ktoré sú klimaticky neutrálne, dokážu vytvárať ekologický elektrický prúd a aktívne vylepšovať kvalitu vzduchu v mestách.

Cez nositeľa technológií SUSTAINEER (SUSTAINABILITY PIONEER) divízia Mercedes-Benz Vans poskytla konkrétny pohľad na to, ako by mohla vyzerať trvalá udržateľnosť v mestskej distribučnej doprave budúcnosti. Plne elektrická dodávka postavená na báze modelu eSprinter v sebe spája množstvo inovatívnych riešení na zlepšenie kvality života v mestách, ochranu zdrojov a klímy či zdravia a bezpečnosti vodiča aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Medzi inovácie patria napríklad filtre na prednom module a spodku vozidla zachytávajúce jemný prach z vonkajšieho ovzdušia, strešný solárny panel, dielce karosérie i regálového systému z recyklovaných materiálov alebo modifikované kúrenie s vyššou tepelnou účinnosťou. Novátorské technické riešenia zabudované v nositeľovi technológií SUSTAINEER boli navrhnuté tak, aby boli pripravené na sériovú výrobu a mohli sa použiť v budúcich generáciách vozidiel divízie Mercedes Benz Vans.

Udržateľnosť naprieč celou životnosťou

Mercedes-Benz je presvedčený o ekologických a ekonomických výhodách transportérov s batériovým elektrickým pohonom a pripravuje sa na svoju kompletne plne elektrickú podobu ešte pred koncom desaťročia. Túto tranformáciu chce uskutočniť všade tam, kde to podmienky trhu dovolia. Okrem toho sa divízia Mercedes-Benz Vans v rámci trvalo udržateľnej obchodnej stratégie Ambícia 2039 snaží dosiahnuť cieľ, aby do roku 2039 vozidlovýpark nových súkromných a podnikateľských úžitkových vozidiel bol CO2 neutrálny pocelý životný cyklus– od vývoja cez dodávateľskú sieť, samotnú výrobu, elektrifikáciu produktov až po obnoviteľné energie. Produkcia všetkých závodo vznačky, ktoré vyrábajú úžitkové vozidlá, už od roku 2022 bude CO2 neutrálna a zároveň sa v nich bude využívať výlučne elektrický prúd pochádzajúci z obnoviteľných zdrojov.

Lokálne bez emisií v každom segmente

Divízia Mercedes-Benz Vans svoje najvyššie ambície v oblasti elektrickej mobility pevne zakotvila do novej stratégie a konzekventne elektrifikuje všetky modelové rady. Už dnes si zákazníci, prevádzkovatelia vozidlových parkov a výrobcovia nadstavieb môžu vybrať spomedzi štyroch modelov s batériovým elektrickým pohonom: skriňovú dodávkue Vito či eSprinter, eVito Tourer a EQV. V budúcom roku vďaka modelom eCitan a EQT sa elektrické portfólio ešte viac rozšíri, takže Mercedes-Benz bude ponúkať lokálne bezemisný model v každom segmente vanov. Ide o ďalší krok k plne elektrickej budúcnosti, pričom od polovice tohto desaťročia budú všetky nové konštrukcie vozidiel výlučne elektrické. Na tento účel divízia Mercedes-Benz Vans vyvíja úplne novú architektúru vozidla s označením VAN.EA.

Ekologická koncepcia opráv batérií

Od druhej polovice roku 2022 začne Mercedes Benz postupne zavádzať trvalo udržateľnú koncepciu opráv vo všetkých segmentoch vanov. Aby sa predĺžili životné cykly vysokonapäťových batérií zabudovaných vo vozidlách, k trom „R“ recyklačného hospodárstva („Reduce“, „Reuse“ a „Recycle“ – zredukovať, znovu použiť a recyklovať) sa pridá štvrté R – „Repair“ (opraviť). Divízia Mercedes-Benz Vans navyše tlačí na čo najrozsiahlejšie recyklovanie batérií. Zámerom tejto koncepcie je do roku 2030 znížiť využívanie primárnych zdrojov v oblasti hnacích ústrojenstiev a techniky batérií o 40 percent v porovnaní s dneškom. S cieľom chrániť ľudské práva bude výrobca vozidiel v budúcnosti nakupovať články batérii s kobaltom a lítiom iba z certifikovanej ťažby. Dodávateľské reťazce kobaltu do článkov batérií budú okrem toho kontrolované na každej úrovni podľa smerníc OECD.