Thumb zse drive 01 Thumb 20230920 zse drive 007 Thumb 20230920 zse drive 001 Thumb 20230920 zse drive 012 Thumb virtualna bateria

ZSE Drive spúšťa inovatívnu službu Virtuálna batéria pre elektromobil

ZSE Drive ako líder elektromobility na Slovensku dlhodobo prináša najnovšie technologické inovácie a trendy na zlepšenie výkonnosti a komfortu nabíjania. Aktuálne má na Slovensku viac ako 400 nabíjacích bodov, z toho 171 DC nabíjacích bodov s výkonom od 50 do 350 kW. Sieť sa bude aj naďalej rozširovať, nakoľko do konca roka 2024 má ZSE Drive v pláne vybudovať ďalších 115 ultrarýchlych nabíjacích bodov naprieč celým Slovenskom.

Nové nabíjacie huby majú vyrásť nielen v krajských, ale aj okresných mestách. ZSE Drive okrem rozširovania sa do nových lokalít avizuje aj rozširovanie a vylepšovanie aktuálnych lokalít. Zároveň je ZSE Drive najsilnejším roamingovým partnerom pre slovenských zákazníkov, vďaka čomu môžu vodiči s kartou ZSE Drive nabíjať svoje elektromobily v celej Európe.

ZSE Drive so svojimi riešeniami e-mobility pomáha dekarbonizovať Slovensko a vytvárať tak ekologickú a udržateľnú budúcnosť pre všetkých. Na nabíjanie elektromobilov využíva elektrickú energiu vyrobenú vodnými elektrárňami zo Slovenska a tým umožňuje vodičom nabíjanie elektromobilov 100 % certifikovanou elektrinou z obnoviteľných zdrojov.

1. októbra 2023 spúšťa ZSE Drive inováciu, ktorá ešte viac zatraktívni jazdu elektrickými autami majiteľom fotovoltiky – Virtuálnu batériu pre elektromobil, ktorú je možné využiť k programom ZSE Drive Partner a ZSE Drive Flat.

Už pred 4 rokmi priniesla spoločnosť ZSE ako prvá na slovenský trh unikátnu službu – Virtuálnu batériu, ktorá umožnila priebežné ukladanie nespotrebovanej energie bez potreby kúpy vlastnej batérie. Túto službu môžu využívať všetci zákazníci ZSE Energia, pričom nemusia mať fotovoltické riešenie od ZSE. Ukladanie vyrobenej elektriny do Virtuálnej batérie je bezplatné, pri odbere elektriny z Virtuálnej batérie naspäť sa uhrádzajú len poplatky prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Najnovšie riešenie ZSE Drive ide ešte o krok ďalej – prepája Virtuálnu batériu so sieťou nabíjačiek ZSE Drive. V praxi to znamená, že zákazník, ktorý vyrobil elektrinu z domácich fotovoltických panelov v čase, keď ju nemôže zužitkovať, si bude môcť jednoducho zvoliť, aké percento tejto elektriny, dočasne uloženej vo Virtuálnej batérii pre elektromobil, chce využiť doma (na svietenie, prevádzku elektrospotrebičov, domáce nabíjanie elektromobilu cez wallbox atď.) a aké percento si uloží na svoju ZSE Drive kartu a využije na verejných nabíjačkách ZSE Drive.

Elektrina, uložená na ZSE Drive karte, sa presúva do balíka voľných kWh na nabíjanie v pomere 1:1, bez akejkoľvek straty alebo obmedzení a zákazník ju môže čerpať ľubovoľným typom nabíjania – AC, DC alebo UFC. Táto skutočnosť výrazne zvyšuje atraktivitu riešenia, pretože finančná hodnota elektriny z Virtuálnej batérie pre elektromobil, ktorú zákazník využije na nabíjanie prostredníctvom nabíjačky ZSE Drive, má omnoho vyššiu hodnotu, ako keby ju použil v domácnosti.

Ak zákazník 1 000 kWh z klasickej Virtuálnej batérie použije vo svojej domácnosti, ušetrí približne 100 eur . Ak si však 1 000 kWh z novej Virtuálnej batérie pre elektromobil nechá preniesť na svoju RFID kartu ZSE Drive, ušetrí pri nabíjaní na verejnej nabíjačke ZSE Drive od 290 eur do 390 eur v závislosti od nabíjacieho programu, ktorý využíva a typu nabíjania (AC, DC, UFC). Pri najčastejšie použitej fotovoltike na rodinnom dome s výkonom 4 kWp je pritom bežná výroba elektriny viac než 5 MWh ročne. Vďaka tejto inovácii si vie zákazník výrazne skrátiť návratnosť investície do fotovoltiky.

Množstvo presunutej elektriny navyšuje voľný objem elektriny v rámci mesačného programu a zákazník si na verejných nabíjačkách ZSE Drive čerpá najskôr práve kWh presunuté z Virtuálnej batérie pre elektromobil, až potom tie z mesačného programu. V mobilnej aplikácii ZSE Drive zákazník vidí aktuálny zostatok voľných kWh a zároveň presunutý objem kWh z vlastnej výroby na ďalší mesiac.

Pomer rozdelenia elektriny uloženej vo Virtuálnej batérii pre elektromobil medzi domácu spotrebu a RFID kartu ZSE Drive môže zákazník raz mesačne zmeniť. Od ďalšieho mesiaca potom platí nový zvolený pomer alokácie uloženej elektriny. Zákazník má možnosť určiť ľubovoľnú RFID kartu ZSE Drive, na ktorú chce poslať vyrobené kWh z domácej fotovoltiky. Nemusí ísť o rovnakú fyzickú osobu, na ktorú je evidovaná služba Virtuálna batéria pre elektromobil. Ak má majiteľ napr. elektromobil evidovaný na svoju firmu, čerpanie benefitu nie je obmedzené.