Bd zimni prezuti 1140x190 sk

Zmeny na STK: Vodiči pozor! Končí výnimka predĺženia platnosti technickej a emisnej kontroly

Ministerstvo dopravy pripomína motoristom, že pandemické predlžovanie platnosti technickej a emisnej kontroly o tri mesiace sa skončí k 31. augustu 2022. Zmena je naviazaná na novelu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorú NR SR schválila pred niekoľkými týždňami.

V praxi to bude vyzerať tak, že ak sa niekomu skončí platnosť technickej a emisnej kontroly do 31. augusta 2022, predĺženie o tri mesiace platí. Avšak, ak sa platnosť technickej a emisnej kontroly skončí 1. septembra 2022 alebo neskôr, predĺženie už neplatí. Rezort dopravy odporúča absolvovanie technickej a emisnej kontroly neodkladať. Stanice technickej kontroly fungujú bez akýchkoľvek obmedzení a vodičom nič nebráni ich navštíviť ihneď po skončení platnosti.

Podrobnejšie:

V súvislosti s ochorením COVID-19 bol prostredníctvom zákona č. 90/2020 Z. z. v roku 2020 doplnený zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o nový § 170b, kde bolo uvedené, že platnosť technickej kontroly pravidelnej a platnosť emisnej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace. 

Vzhľadom na to, že toto predĺženie platnosti technickej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly pravidelnej už v súčasnosti nebolo opodstatnené, bola prijatá novela zákona č. 106/2018 Z. z. (prostredníctvom zákona č. 246/2022 Z. z.), ktorá toto predĺženie ukončuje dňom 31. 8. 2022.

Súčasné znenie § 170b ods. 4 a 5 zákona č. 106/2018 Z. z. platné od 1. 8. 2022 je nasledovné:

„(4) Platnosť technickej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie najneskôr však do 31. augusta 2022, sa predlžuje o tri mesiace.

(5) Platnosť emisnej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie najneskôr však do 31. augusta 2022, sa predlžuje o tri mesiace.“

Uvedené znamená nasledovné:

  • Ak niekomu končí platnosť technickej kontroly pravidelnej alebo emisnej kontroly pravidelnej do 31. 8. 2022, tak platnosť tejto kontroly je predĺžená o tri mesiace, najneskôr teda do 30. 11. 2022.
  • Ak platnosť technickej kontroly pravidelnej alebo emisnej kontroly pravidelnej končí po 1. 9. 2022, tak platnosť tejto kontroly už nie je predĺžená.

Aj napriek predĺženiu platnosti týchto kontrol Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky odporúča všetkým prevádzkovateľom vozidiel absolvovať tieto kontroly v čase nepredĺženej platnosti tejto kontroly a neodkladať si to na neskôr, pretože prevádzkovateľ vozidla na podrobenie vozidla príslušnej kontrole môže zabudnúť. Takisto netreba zabúdať, že uvedené predĺženie platnosti technickej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly pravidelnej o tri mesiace platí iba na území Slovenskej republiky a neplatí v zahraničí.

Zdroj: https://www.mindop.sk/