Vodiči pozor! Od augusta začína platiť novela zákona o cestnej premávke. Sprísnené tresty za rýchlosť aj telefonovanie

Sprísnenie sankcií za rýchlosť či telefonovanie za volantom v novele zákona č. 8/2009 o cestnej premávke z dielne ministerstva vnútra bude už o pár dní realitou.

Od augusta 2022 začína v praxi platiť novela zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, ktorý odobrila prezidentka SR. Medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom sa tak zaradí držanie a obsluhovanie telefónu bez systému "voľné ruky" počas vedenia vozidla.

 • Zvýšia sa tiež horné hranice pokút v blokovom (zo 100 na 150 eur) i riadnom správnom konaní (z 200 na 300 eur). Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov.
   
 • Prísnejšie sankcie sa dotknú aj vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť. A to v obci minimálne o 50 kilometrov za hodinu a mimo obce o najmenej 60 kilometrov za hodinu. Takéto prekročenie rýchlosti sa tiež zaradí medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.
   
 • Toto porušenie sa tak bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov, keď sa už vodič musí podrobiť opatreniam, ako napríklad doškoľovací kurz v autoškole, preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti. Výška pokuty sa v tomto prípade nemení. V blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1000 eur.
   
 • Vodičské preukazy C a CE budú môcť získať už vodiči vo veku 18 rokov namiesto súčasných 21. Pri vozidlách skupín D a DE sa minimálny vek zníži z 24 na 21 rokov. Podmienkou má byť absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie.
   
 • Vodičské oprávnenie skupiny D a DE, ktoré bolo udelené po dovŕšení veku 21 rokov a jeho držiteľ získal len zrýchlenú základnú kvalifikáciu, bude do dovŕšenia veku 23 rokov oprávňovať len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej linke, ktorá nepresahuje 50 kilometrov.
   
 • Príslušníci ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo profesionálni vojaci, ktorí získajú vodičský preukaz na skupiny C a D v skoršom veku, ako je základný minimálny vek, ich budú môcť využívať iba na území Slovenskej republiky. Vodičské oprávnenie skupiny B sa má rozšíriť na vozidlá s pohonom na alternatívne palivá do 4250 kilogramov.
   
 • Novelizáciou sa tiež odstraňuje problém, ktorý nastal po výmene dodávateľa tabuliek s evidenčným číslom, keď dočasne nebolo možné vydávať všetky druhy tabuliek. „Veľmi pozorne vnímame potreby občana, preto sme do zákona doplnili zníženie správneho poplatku o už uhradenú sumu, aby občan neplatil dvakrát to isté," vysvetlil minister Roman Mikulec. Nový dodávateľ usporí ministerstvu vnútra ročne 3,5 milióna eur oproti predchádzajúcemu dodávateľovi služby.
   
 • Zároveň sa ukončia niektoré výnimky či dočasné zrušenia niektorých povinností, ktoré sa zaviedli v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Ukončí sa tak napríklad zrušenie predlžovania platnosti niektorých dokladov či možnosť neabsolvovať po dosiahnutí 65 rokov pravidelné lekárske prehliadky v súvislosti s vodičským preukazom a ďalšie výnimky.
   
 • Z novej legislatívy tiež vyplýva, že ukrajinské autá môžu absolvovať technickú a emisnú kontrolu na Slovensku a nebudú sa musieť preto nevyhnutne vrátiť na Ukrajinu.

Zdroj TI a foto: https://www.minv.sk/