Vw polo 06 2021 1140x190

Vláda schválila zrušenie rýchlosti 90 km/h na diaľnici v obci a zmeny pre STK

Vláda schválila novelu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Dotkne sa STK a tiež zmeny pri obmedzení rýchlosti na diaľnici v obci.

Z právnej úpravy sa má vylúčiť rýchlostné obmedzenie 90 km/h na diaľnici v obci. "Vzhľadom na to, že diaľnica je nadradená infraštruktúra, ktorá je navrhnutá na vyššiu rýchlosť, nie je dôvod obmedzovať rýchlosť na diaľnici, či prechádza alebo neprechádza obcou. Ak je potrebné rýchlosť na diaľnici prechádzajúcej obcou obmedziť, vykoná sa tak prostredníctvom príslušných dopravných značiek obmedzujúcich rýchlosť," argumentuje MDV v dôvodovej správe.

Úseky mestských obchvatov, ktoré majú štatút diaľnice, tak môžu teoreticky povoľovať jazdiť až 130 km/h. V praxi sa však vo veľkej miere zavedú rýchlostné obmedzenia, upravené dopravnou značkou. Zrušenie rýchlosti 90 km/h na diaľnici v obci tak neznamená, že všade sa na týchto úsekoch maximálna povolená rýchlosť zvýši na 130 km/h. Skôr si myslíme, že pôjde o výnimočné prípady...

Prečítajte si tiež:

Ako je to s predĺženou platnosťou STK po zrušení núdzového stavu?

Navyše, k tejto zmene by malo podľa rezortu dopravy dôjsť aj preto, že podľa európskeho nariadenia budú všetky novoschválené typy vozidiel od 6. júla 2022 a všetky prvýkrát evidované vozidlá od 7. júla 2024 vybavené systémom inteligentného prispôsobenia rýchlosti. Pôjde o systém, ktorý pomáha vodičovi udržiavať rýchlosť zodpovedajúcu podmienkam prevádzky na ceste tým, že mu poskytuje osobitnú a primeranú spätnú väzbu a pravdepodobne aj zásah do riadenia.

Zmeny STK a zrušenie certifikácie opravovní

Rezort dopravy navrhuje zrušenie certifikácie opravovní. V súvislosti s tým by sa mali vypustiť ustanovenia týkajúce sa certifikovaných miest opravy. V spojení s činnosťou technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly, technickej služby kontroly originality a technickej služby montáže plynových zariadení sa navrhuje predĺžiť platnosť poverenia. Po ukončení činnosti technickej služby do začiatku fungovania novej má byť potrebné odovzdať typovému schvaľovaciemu orgánu informačný systém.

Ďalšie zmeny súvisia so zriaďovaním nových STK (staníc technickej kontroly). Rezort navrhuje zaviesť viaceré obmedzenia pre tých držiteľov povolení, ktorí reálne dané pracoviská nestavajú a často iba zámerne blokujú miesto v existujúcej sieti.  V súvislosti s novými povinnosťami pre technickú službu technickej kontroly, technickú službu emisnej kontroly, technickú službu kontroly originality a technickú službu montáže plynových zariadení navrhuje rezort dopravy aj nové sankcie.

Navrhuje sa tiež vypustiť obmedzenie, že register prevádzkových vozidiel sa týka iba vozidiel prihlásených v evidencii vozidiel v SR. Dôvodom je, že v tomto registri sa evidujú aj údaje vozidiel, ktoré sú jednotlivo dovážané na Slovensko, pričom v čase zápisu do registra (pri predaji) tieto vozidlá ešte nie sú prihlásené v evidencii vozidiel.

Zdroj TI: TASR