Continental 03 2020 jar a 1140x190 mercedes
Thumb d1 hubova ivachnova Thumb mapa d1 hubov  ivachnov  1

Nový úsek diaľnice D1 Hubová – Ivachnová sprejazdnia v roku 2023

Minister dopravy a výstavby SR, Andrej Doležal na svojom FB profile informoval o tom, že diaľničný úsek D1 Hubová – Ivachnová sprejazdnia do konca roka 2023. 

 "V tuneli Čebrať chýba posledných asi 400 metrov do prerazenia. Aktuálne čakáme už len na stavebné povolenie na razenie zo západného portálu," konkretizoval šéf rezortu dopravy.

Podľa Doležala prinesie tento nový úsek diaľnice D1 v prvom rade bezpečnosť na cestách pre vyše 20 000 áut denne, ako aj časovú úsporu 12 minút v porovnaní s jazdou po starej ceste. "Trvám na tom, že úsek D1 Hubová - Ivachnová musí byť sprejazdnený do konca roku 2023 spolu s úsekom Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Len tak to dáva zmysel," zdôrazˇbuje Doležal.

Stavba priamo nadväzuje na pripravovaný predchádzajúci úsek D1 Turany – Hubová v smere na Martin. Nový úsek diaľnice D1 začína mimoúrovňovou križovatkou Hubová, prostredníctvom ktorej budú oba úseky diaľnice napojené na jestvujúcu cestu I/18. Trasa križuje rieku Váh, vedie severným svahom údolia Váhu a obcou Hrboltová, za ktorou vchádza trasa diaľnice do tunela Čebrať a pred mimoúrovňovou križovatkou Likavka vychádza z tunela. Odtiaľ pokračuje pod hradom Likavka, severným obchvatom obcí Martinček a Lisková a opätovne križuje rieku Váh. Po viac ako pätnásti kilometroch sa nový úsek diaľnice na svojom konci plynule napojí na sprevádzkovaný úsek diaľnice D1 do Prešova.

Zdroj TI: TASR, foto: NDSAS