Ceed sw 09 2021 1140x190

Motor G1.6 T-GDi: Inovatívne ovládanie ventilov CVVD ide do výroby

To, že spaľovacie motory ešte nie sú "mŕtve" a je v nich technický potenciál, ukazujú najnovším počinom Kórejci. Hyundai a Kia vyvinuli motor s prevratným ovládaním ventilov CVVD (Continuous Variable Valve Duration). Prvou lastovičkou bude motor SmartStream G1.6 T-GDi, ktorý už onedlho nasadia do sériovej výroby. Ako motor s CVVD funguje?

CVVD optimalizuje výkon motora a úsporu paliva a zároveň je šetrný k životnému prostrediu. Technológia regulácie ventilov reguluje trvanie otvárania a zatvárania ventilov podľa jazdných podmienok, čím dosahuje zvýšenie výkonu o 4% a zlepšenie úspory paliva o 5%. Okrem toho CVVD znižuje emisie až o 12%. 

Nepretržítá variabilná doba trvania otvorenia ventilu

Výkon a účinnosť spaľovacieho motora sa doteraz riadili technológiou variabilného časovania ventilov, ktorá upravuje načasovanie otvárania a zatvárania ventilov a zdvih otvorenia ventilu, pričom výkon motora sa dosahuje počas cyklu nasávanie-kompresia-expanzia-výfuk.

Typické technológie regulácie ventilov riadia načasovanie otvárania a zatvárania ventilov (ako pri variabilnom časovaní ventilov - CVVT) alebo regulujú objem privádzaného vzduchu nastavením zdvihu ventilov (variabilný zdvih ventilov - CVVL). Predchádzajúce technológie regulácie ventilov nemohli regulovať trvanie otvorenia ventilov, pretože časovanie ventilov bolo podriadené časovaniu ventilového rozvodu a nemohlo reagovať na rôzne jazdné situácie. CVVD berie technológiu novým smerom úpravou, ako dlho je ventil otvorený.

Pri konštantnej plynulej jazde, keď vozidlo udržuje konštantnú rýchlosť a vyžaduje nízky výkon motora, CVVD otvorí sací ventil od stredu po koniec kompresného zdvihu. To pomáha zlepšiť spotrebu paliva znížením odporu spôsobeného kompresiou. Na druhej strane, keď je požadovaný vysoký výkon motora, napríklad keď vozidlo jazdí vysokou rýchlosťou, je sací ventil zatvorený na začiatku kompresného zdvihu, aby sa maximalizovalo množstvo vzduchu použitého na expanziu, čím sa zvýši krútiaci moment na zlepšenie akcelerácie.

Motor Smartstream G1.6 T-GDi

Prvým nositeľom technológie CVVD je nový 4-valcový turbobenzínový motor Smartstream G1.6 T-GDi. Má 16 ventilov, rozvod DOHC, výkon 180 koní a krútiaci moment 265 Nm. Okrem toho ho vybavili recirkuláciou výfukových plynov s nízkym tlakom (LP EGR) pre ešte efektívnejšiu prevádzku. Systém recirkulácie výfukových plynov vracia časť výfukových plynov produkovaných  motorom do spaľovacej komory, čím vzniká chladiaci účinok a znižujú sa emisie oxidov dusíka. G1.6 T-GDi má tiež nízkotlakový systém, ktorý presmeruje výfukové plyny na prednú časť kompresora turbodúchadla namiesto nasávacieho systému, aby sa zvýšila účinnosť pri vysokom zaťažení.

Okrem toho má nová jednotka integrovaný systém tepelného manažmentu, ktorý rýchlo zahrieva alebo ochladzuje motor na optimálnu teplotu, a priame vstrekovanie paliva s tlakom 350 barov (250 barov mal predchádzajúci motor T-GDi). Ďalej sa vďaka použitiu pohyblivých častí motora s nízkym trením dosiahlo zníženie trenia až o 34%.

Nový motor Smartstream G1.6 T-GDi bude použitý v modeli Hyundai Sonata Turbo, ktorý bude uvedený na trh v druhej polovici tohto roka. Neskôr sa dostane aj do ďalších modelov áut značiek Hyundai a Kia.