Mb v class nova  trieda v programatic learn 1140x190 sk
Thumb foto 12 bezpecne s toyotou Thumb foto 3 bezpecne s toyotou Thumb foto 7 bezpecne s toyotou Thumb foto 13 bezpecne s toyotou

Kurzy pre mladých vodičov odhalili chyby, ktorých sa najčastejšie dopúšťajú

Inštruktori z Centra bezpečnej jazdy identifikovali počas špeciálnych kurzov pre čerstvých vodičov niekoľko chýb, ktorých sa táto skupina najčastejšie dopúšťa. Bezplatný kurz Bezpečne s Toyotou minulý rok absolvovalo 200 mladých vodičov. Teraz majú príležitosť ďalší. Toyota spustila prihlasovanie do ďalšieho ročníka, ktorý sa začína už 14. apríla. Prihlasovanie prebieha na webstránke www.bezpecnestoyotou.sk.

Kurzy Bezpečne s Toyotou pokračujú

Cieľom projektu Bezpečne s Toyotou je prispieť k zníženiu počtu dopravných nehôd na slovenských cestách. Kurzy zastrešujú profesionálni inštruktori z CENTRA BEZPEČNEJ JAZDY na SLOVAKIA RINGU v Orechovej Potôni a sú určené pre vodičky a vodičov, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu minimálne 1 rok a maximálne 5 rokov. Projekt sa zameriava na túto skupinu na základe policajných štatistík nehodovosti. Tie jednoznačne ukazujú, že najrizikovejšími vodičmi sú tí, ktorí vlastnia vodičské oprávnenie 2 – 5 rokov. Najviac smrteľných nehôd pritom spôsobujú vodiči druhý rok po absolvovaní autoškoly. Počas jarnej časti kurzov dáva Toyota príležitosť 140 záujemcom z tejto vekovej kategórie. Ďalších 140 bude mať príležitosť na jeseň tohto roka.

„Bezpečnosť na cestách je pre značku Toyota prioritou, a preto sa v rámci globálnej stratégie sústreďujeme na aktivity podporujúce nulovú dopravnú nehodovosť. Keď sme odštartovali projekt Bezpečne s Toyotou, boli sme príjemne prekvapení záujmom verejnosti. Termíny, ktoré sme zverejnili v septembri minulého roka boli obsadené v priebehu pár dní. Preto sme sa tento rok rozhodli zväčšiť kapacitu kurzov a téme sa venovať v oveľa väčšej miere. Veríme, že tak prispejeme k zlepšeniu situácie na slovenských cestách,“ uviedol generálny riaditeľ lokálneho zastúpenia značky Toyota Milan Kočka.

Najčastejšie chyby mladých vodičov

Už prvé mesiace po spustení projektu Bezpečne s Toyotou ukázali, ktoré chyby mladí vodiči najčastejšie opakujú. Inštruktori z CENTRA BEZPEČNEJ JAZDY sa zhodli, že ide o tieto štyri:

• Zlé nastavenie sedadla a volantu
Ich správna úprava je základným predpokladom pre zvládnutie rýchleho manévru a núdzového, resp. prudkého brzdenia.

• Nezvládanie krízovej situácie
V prípade krízovej situácie sú mladí vodiči vystrašení, sústredia sa na to, čo sa s autom deje a nie na to, ako zakročiť. Zachovať pokoj je dôležité najmä pri šmykoch.


• Nesprávne brzdenie
Absolventov prekvapilo, aký má vplyv rýchlosť vozidla na brzdnú dráhu, a to najmä na mokrej a šmykľavej vozovke. Aj malé zníženie rýchlosti má za následok skrátenie brzdnej dráhy o významnú časť.


• Podcenenie prejazdu zákrutou
Až pri tréningu prejazdu zákrutou prvovodiči pochopili fyzikálne vlastnosti odstredivej sily. Každé vozidlo totiž „vyletí“ zo zákruty pri zvyšujúcej sa rýchlosti, avšak každé má iné limity, ktoré je potrebné poznať.

Čo priniesol kurz absolventom?

Z prieskumu, do ktorého sa zapojila štvrtina absolventov nultého ročníka, vyplynulo, že až 87 % respondentov za posledné mesiace využilo informácie a skúsenosti, ktoré získali počas kurzu. 69 % oceňuje, že vďaka kurzu lepšie zvláda svoje auto, 31 % zvládlo lepšie nejakú krízovú situáciu, s ktorou sa stretlo na ceste a 29 % dokonca uviedlo, že vďaka absolvovaniu kurzu predišli minimálne jednej kolízii na ceste.

Kurz tiež účastníkom pomohol odhaliť ich šoférske slabosti. 29 % ich v prieskume identifikovalo ako prejazd zákrutou dole kopcom, 27 % ako nezvládnutie šmyku a 20 % odhalilo slabosti s brzdením. 12 % respondentov uviedlo, že v krízových situáciách nevie zachovať chladnú hlavu a rovnaké množstvo nevedelo spolupracovať s autonómnymi systémami svojho auta.

Základom prevencie dopravných nehôd je prax

„Výchova mladých vodičov je základom prevencie a správnym nástrojom na znižovanie dopravnej nehodovosti. Pokračovanie tohto projektu je výbornou správou. Ostáva už len dúfať, že sa takéto nadstavbové vzdelávanie stane raz povinnosťou pri získavaní vodičského oprávnenia, tak ako je to vo vyspelých krajinách Európy,“ uviedol Peter Pecze, marketingový riaditeľ SLOVAKIA RINGU.

Pokračovanie projektu Bezpečne s Toyotou má podporu aj Ministerstva dopravy SR. „Jedným z dôležitých atribútov bezpečnej jazdy je prax, ktorú človek získava postupne počas rokov strávených za volantom. Jej súčasťou je aj schopnosť pohotovo a čo najlepšie zvládnuť náhlu, rizikovú situáciu v cestnej premávke, ktorú môže zapríčiniť či už počasie, technický stav vozovky, alebo iný účastník cestnej premávky. Pokračovanie projektu Bezpečne s Toyotou a veľký záujem oň nám ukazuje, že čerstvým vodičom má zmysel pomáhať v začiatkoch ich praxe. Takéto preventívne projekty môžu napomôcť k postupnému poklesu dopravnej nehodovosti,“ potvrdil Roman Török, vedúci oddelenia BECEP.

Kurzy hradí spoločnosť Toyota, vďaka čomu sú pre účastníkov ZADARMO. Prihlasovanie a ďalšie informácie o kurze sú dostupné na stránke www.bezpecnestoyotou.sk.