Continental couple 05 2020 1140x190

Iveco Czech Republic prosperuje

Spoločnosti v minulom roku stúpol odbyt i počet zamestnancov.

Iveco Czech Republic so sídlom vo Vysokom Mýte vyrobila vlani 4286 autobusov, teda o niekoľko desiatok viac ako v roku 2017. Okrem toho získala ocenenie druhého najlepšieho zamestnávateľa v Pardubickom kraji. Súčasne s plánovaným rastom výroby zvyšovala aj počet svojich zamestnancov a to i v situácii, keď minulý rok sa miera nezamestnanosti v Českej republike pohybovala okolo 3 % a v Pardubickom kraji klesla až k hodnotám pod 2 %. K 31. decembru 2018 spoločnosť Iveco Czech Republic mala 3781 pracovníkov, pričom najväčší nárast (+ 445) bol zaznamenaný v robotníckych profesiách. Priaznivým javom je okrem iného aj nízka fluktuácia kmeňových zamestnancov, čo podporuje stabilitu pracovných tímov. 

Iveco Czech Republic je najväčším výrobcom autobusov v ČR a najväčším výrobným závodom IVECO BUS. Vďaka úspechom s produktovým radom medzimestských autobusov, ktorý je v posledných rokoch lídrom na európskom trhu, patrí medzi najväčších českých exportérov.