Suv bonus electric bannery 1140x190 02

Boj proti norme EURO 7 pokračuje. Volkswagen žiada jej odklad

Volkswagen vyzval, aby sa implementácia novej emisnej normy EURO 7 do praxe posunula aspoň na jeseň 2026, teda o viac ako rok neskôr, ako sa plánovalo.

VW by mohol dodržať túto časovú os za predpokladu, že zákon nadobudne účinnosť v polovici roku 2024, čo dáva automobilkám dva roky vopred, aby začali implementovať plánované normy, a tri roky na pokrytie všetkých svojich nových vozových parkov, uviedol Volkswagen v stanovisku.

Krajiny Európskej únie a zákonodarcovia budú tento rok rokovať o návrhoch EURO 7 o prísnejších limitoch pre emisie automobilov a pre ťažké nákladné vozidlá a autobusy, vrátane oxidu dusíka a oxidu uhoľnatého. Európski výrobcovia automobilov sa bránia navrhovaným emisným nariadeniam a tvrdia, že ich zavedenie do praxe bude príliš nákladné a nemožno ich implementovať tak rýchlo, ako očakáva Európska komisia. Napriek tomu Komisia tvrdí, že opatrenia sú potrebné a treba ich zaviesť čo najskôr pre ďalšie zníženie emisií spaľovacích motorov. To, že si tým "odpálime" európsky automobilový priemysel vrátane pracovných miest, že malé lacné autá výrazne zdražejú a že niektoré automobilky budú na pokraji krachu našich európskych zákonodarcov akosi nezaujíma... Záujmy Európanov zjavne bruselskí byrokrati nezastupujú...

Do kritiky sa pridal najnovšie aj Volkswagen a tvrdí, že zavedenie nových noriem od júla 2025 by viedlo k zastaveniu výroby mnohých modelov na mnoho mesiacov v celej Európe. Ďalšie aspekty EURO 7, ako napr. obmedzenie malých častíc z brzdového obloženia (emisie z bŕzd) a pneumatík "by sa mali odložiť", uviedol VW bez toho, aby spomenul konkrétny dátum.  

„Potrebných je niekoľko rokov prípravného obdobia,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré poukazuje na nedostatok dodávateľov alebo výrobu pneumatík, ktoré by vyhovovali novým požiadavkám.

Zdroj: Europe.autonews.com