Thumb benzina orlen 01 Thumb benzina orlen 02 Thumb benzina orlen 03

Benzina zvýrazňuje príslušnosť ku koncernu Orlen

Na vybraných plochách čerpacích staníc Benzina sa okrem loga známeho koníka začína objavovať aj orol symbolizujúci nadnárodnú skupinu ORLEN, do ktorej Benzina patrí.

„Benzina patrí do veľkej medzinárodnej siete s bezmála 3.000 čerpacími stanicami v 5 krajinách a dlhodobo sa opiera o finančné zázemie a obchodné skúsenosti koncernu ORLEN. Tento spoločný obchodný model, dôraz na kvalitu a spojenie tradície s modernou prítomnosťou teraz chceme pripomenúť slovenskej verejnosti aj zahraničným motoristom. Veríme, že tým získame nových zákazníkov,“ vysvetlil Tomasz Wiatrak, predseda predstavenstva skupiny Unipetrol, ktorá pod značkou Benzina prevádzkuje v Česku a na Slovensku celkom 419 čerpacích staníc.

Spojené logotypy spoločností Benzina a ORLEN sa objavia na cenových totemoch, výdajných stojanoch a obrazovkách v interiéroch čerpacích staníc.

Nadnárodný koncern ORLEN prevádzkuje vyše 2.800 čerpacích staníc v Poľsku (1784) a Litve (25) pod značkou ORLEN, v Nemecku pod značkou Star (584) a v Česku (413) a na Slovensku (6) pod značkou Benzina. Najsilnejšie atribúty imidžu značky ORLEN sú modernosť, dôvera, priaznivosť, široká ponuka a vysoká kvalita výrobkov a služieb. Od roku 2005 bol ORLEN majoritným akcionárom skupiny Unipetrol a v roku 2018 sa stal jej jediným vlastníkom.

Najväčšia sieť čerpacích staníc ČR sa vracia na náš trh po vyše 3 desaťročiach. Prvú čerpaciu stanicu otvorila nedávno v Malackách neďaleko slovensko-českých hraníc. Ďalej chce expandovať najmä v spolupráci s menšími prevádzkovateľmi ČS a je otvorená aj akvizíciám väčších reťazcov.

Benzina vznikla v roku 1953 vo vtedajšom Československu, keď ňou Ministerstvo chemického priemyslu nahradilo názov Benzinol používaný pre čerpacie stanice od roku 1949, v ktorom došlo k znárodneniu a vytvoreniu jednej štátom ovládanej siete. V roku 1985 bola v SR obnovená značka Benzinol. Po roku 1989 prešla Benzina v privatizácii do súkromných rúk a právo na používanie značky v SR  dočasne stratila. Teraz sa sem vracia ako líder českého trhu, na ktorom mu podľa objemu predaných palív patrí štvrtina.