Continental couple 05 2020 1140x190
Thumb 1 Thumb sni mka obrazovky 2019 12 06 o 11.58.12 Thumb sni mka obrazovky 2019 12 06 o 12.00.05 Thumb sni mka obrazovky 2019 12 06 o 12.00.27 Thumb sni mka obrazovky 2019 12 06 o 12.00.22 Thumb sni mka obrazovky 2019 12 06 o 12.01.44 Vw 06 2020 1024x597 t cross Thumb sni mka obrazovky 2019 12 06 o 11.59.49 Thumb sni mka obrazovky 2019 12 06 o 12.04.18 Thumb sni mka obrazovky 2019 12 06 o 12.07.15 Thumb sni mka obrazovky 2019 12 06 o 12.09.22

Benzín E10: Reálny strašiak alebo mediálna bublina?

Slováci tankujú benzín obsahujúci biozložku už trinásť rokov. Od roku 2020 jej podiel stúpne na deväť percent. Niektorí šoféri si zmenu vôbec nevšimnú, iní by mali zbystriť pozornosť.

Videoreportáž:

Zloženie najpoužívanejšieho 95- oktánového benzínu sa od januára zmení. Namiesto doterajšej špecifikácie E5, budeme tankovať ekologickejšiu E10. Podiel biozložky v benzíne stúpne z doterajších asi 7,4 na 9 percent. „Hlavným dôvodom sú ciele, ktoré má Slovenská republika v oblasti obsahu obnoviteľných zdrojov v doprave. Cieľom pre rok 2020 je desať percent, pričom dnes sme na úrovni siedmich percent. Zavedenie vyššieho podielu bioetanolu je logický a najefektívnejší krok, ako tento cieľ dosiahnuť,“ hovorí Radoslav Jonáš zo Združenia pre výrobu a využitie biopalív.

Odporúčame:

Zoznam áut, ktoré môžu/nemôžu používať benzín E10
 

Benzín E10 - podobne ako doterajšia E-päťka - obsahuje dva typy biozložky. Čistý bioetanol pochádza z kukurice vypestovanej na Slovensku. ETBE (Etyl-Terc-Butyl- Éter) je prísada vyrobená z etanolu a rafinérskeho plynu, ktorý vzniká pri výrobe samotného benzínu. Podľa Združenia pre výrobu a využitie biopalív posudzovanie reálneho ekologického prínosu nového benzínu sa netýka len spaľovania v motore, ale celého procesu výroby paliva. „Keď si porovnáme emisnú stopu bioetanolu a fosílneho paliva z celého životného cyklu (od zasiatia osiva na poli, po spálenie paliva v motore, a od ropného vrtu, po spálenie paliva v motore), tak bioetanol má o 70 percent nižšie emisie skleníkových plynov. Ide o číslo, ktoré je auditované auditorskou spoločnosťou,“ pokračuje Radoslav Jonáš.

Radoslav Jonáš

Palivo doplnené o prísady z obnoviteľných zdrojov nie je na čerpacích staniciach žiadnou novinkou. Slovensko začalo s pridávaním biozložky do benzínu ešte v roku 2006. Spočiatku to boli asi dve percentá, no podiel z roka na rok postupne rástol. Ani deväť percent ešte nie je konečnou stanicou. Očakáva sa, že podiel biozložky v benzíne v najbližších rokoch stúpne na 10 percent, čím dosiahne maximum, ktoré dovoľujú aktuálne normy. Pre porovnanie: v nafte má biozložka sedempercentné zastúpenie. „V nafte sme na maxime, v benzíne je to otázka niekoľkých rokov, kedy pôjdeme na maximum. Okolo roku 2030 môžeme očakávať nástup takzvaných pokročilých biozložiek, vyrábaných z odpadu. Tieto biozložky budú z chemického hľadiska podobné benzínu a nafte. Rôzne negatívne vplyvy, aké má dnes biodiesel a bioetanol, tým pádom zmiznú,“ avizuje Miroslav Mrzula, manažér vývoja a rozvoja rafinérskych produktov skupiny Mol. Pokračujte na ďalšej stránke článku.