Continental 05 2020 1140x190

Začína sa jarná údržba tunelov, poznáme termíny uzávierok

Tunely na diaľniciach D1, D2 a D3 podstúpia čistenie a úpravy.

Národná diaľničná spoločnosť pripravuje jarnú údržbu tunelov. "V priebehu mesiacov apríl a máj zrealizujeme pravidelný servis a kontrolu v diaľničných tuneloch Horelica, Sitina, Šibenik, Bôrik, Považský Chlmec, Branisko, Svrčinovec a Poľana," uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová. 

Najdlhšie budú uzavreté tunely Horelica na diaľnici D3 pri Čadci a Branisko na diaľnici D1 medzi Beharovcami a Fričovcami.

"Počas uzávery tunela Horelica okrem iného opravíme a vymeníme poškodené mostné závery, vymeníme nosný káblový žľab osvetlenia tunela po celej jeho 600 m dĺžke ako aj tesnenia v cementovo-betónovom kryte vozovky v celkovej dĺžke 3800 metrov a obnovíme ochranný a zjednocujúci náter v hornej klenbe sekundárneho ostenia tunela v rozsahu 7500 m2," doplnila Michalová.

Doprava bude počas uzávierok presmerovaná na súbežné cestné komunikácie.

Uzávierky tunelov počas jarnej údržby

D3 tunel Horelica
od do
1. 4. (od 0.00 hod.) 20. 4. (do 23.59 hod.)
D2 tunel Sitina
3. 4. (od 22.00 hod.) 4. 4. (do 10.00 hod.)
4. 4. (od 22.00 hod.) 5. 4. (do 10.00 hod.)
5. 4. (od 22.00 hod.) 6. 4. (do 4.00 hod.) - REZERVA
D1 tunel Šibenik, smer Žilina
18. 4. (od 0.00 hod.) 19. 4. (do 16.00 hod.)
D1 tunel Šibenik, smer Prešov
18. 4. (od 0.00 hod.) 19. 4. (do 18.00 hod.)
D1 tunel Bôrik, smer Žilina
25. 4. (od 0.00 hod.) 26. 4. (do 15.00 hod.) 
D1 tunel Bôrik, smer Prešov
25. 4. (od 0.00 hod.) 26. 4. (do 17.00 hod.)
D3 tunel Považský Chlmec
7. 5. (od 12.00 hod.) 10. 5. (do 22.00 hod.)
D1 tunel Branisko
16. 5. (od 2.00 hod.) 24. 5. (do 22.00 hod.)
D3 tunely Svrčinovec a Poľana
22. 5. (od 22.00 hod.) 24. 5. (do 22.00 hod.)

Národná diaľničná spoločnosť v minulosti upresnila, prečo musia byť tunely počas údržby úplne uzavreté a nie je možné zviesť premávku do jednej tunelovej rúry.

1. Technologické celky ako vetranie tunela, napájanie vysokého napätia, dopravné značenie, osvetlenie sú projektované na jednosmernú premávku. V prípade vybavenia každého tunela pre občasné zavedenie obojsmernej dopravy v jednej z tunelových rúr by sa vytvárali zvýšené náklady už pri výstavbe tunela ako aj pri doživotnej údržbe a následnej výmene technologických celkov s ohľadom na životnosť technológie.

2. Počas jarnej/jesennej údržby tunela sa vykonávajú aj zásahy do technológie, ktoré ovplyvňujú aj premávku v dočasne obojsmernej tunelovej rúre, napr. výmena technologických celkov po životnosti.

3. V prípade mimoriadnej udalosti v tunelovej rúre by verejnosť unikala cez tunelovú rúru, ktorá by bola v údržbe. Počas údržby sa okrem umývania stavebných častí tunela servisujú aj nestavebné technológie, ktoré sa nachádzajú v šachtách pod chodníkmi, tzn. že hrozí pád unikajúcich osôb do šácht.

4. Zabezpečenie dopravného značenia pri presmerovaní dopravy do jednej tunelovej rúry vyžaduje uzatvorenie predmetnej tunelovej rúry, do ktorej sa má presmerovať doprava a následne opätovné uzatvorenie pri odstraňovaní dopravného značenia, čo by vyvolalo neprimerané časové zdržanie a aj náklady.

5. V súčte všetkých faktov je veľmi podstatné, že všetky plánované uzávery tunelov vykonávame v čase najnižšej intenzity, tj.  v noci alebo počas víkendov a sviatkov.