Peugeot 1 04 2020 1140x190
Thumb 01  peci lny karavan zv  i po ty testovan ch Thumb 02  peci lny karavan zv  i po ty testovan ch

Špeciálny karavan zvýši počty testovaných

Banskobystrickému územnému spolku Slovenského Červeného kríža sa podarilo získať a uviesť do prevádzky mobilnú odberovú jednotku – špeciálne vozidlo, určené na testovanie ľudí s podozrením na COVID-19.

Zvýšiť počty otestovaných na nový koronavírus pomôže v Banskobystrickom kraji mobilná odberová jednotka. S prispením Slovenského Červeného kríža (6000 €), Banskobystrického samosprávneho kraja (20 000 €), Mesta Banská Bystrica (10 000 €) a iniciatívy Kto pomôže Slovensku (12 000 €) vozidlo zakúpil územný spolok Slovenského Červeného kríža Banská Bystrica. Špeciálne upravený karavan 30. apríla nielen predstavili verejnosti, ale už s ním boli odobrať aj prvé vzorky v lučeneckom zariadení sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľom je župa.

Vláda v začiatkoch koronakrízy deklarovala, že každý kraj má k dispozícii jednu mobilnú odberovú jednotku. V našom kraji však dlhé týždne k dispozícii nebola. Takže keď nás oslovil Červený kríž so žiadosťou o príspevok na toto vozidlo, vyšli sme im radi v ústrety. Aj vďaka ich iniciatíve budeme môcť otestovať viac ľudí priamo v zariadeniach sociálnych služieb a znížiť tak riziko, ktoré pre klientov predstavuje každá návšteva zdravotníckeho zariadenia,“ povedal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.

Vozidlo mobilnej odberovej jednotky je vybavené na takej úrovni, že posádka dokáže priamo v teréne urobiť kompletne celý odber a následne dekontaminovať zasahujúcich zdravotníkov – bez potreby externého zdroja vody či elektriny. Výhodou je zázemie pre personál (kuchynka, sprcha, toaleta), pripojenie k vysokorýchlostnému internetu, nechýba vybavenie na uskladnenie zdravotníckeho materiálu a odobratých vzoriek či krytý priestor na vykonanie odberov so stolmi, stoličkami a vlastným osvetlením. Posádku tvoria dvaja zdravotníci, žiadanky do systému vkladá pracovník regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Odbery sa budú realizovať na vyžiadanie samosprávneho kraja alebo RÚVZ v Banskej Bystrici. 

Podporou testovania chceme v našej iniciatíve flexibilne reagovať na meniacu sa situáciu a potreby v boji s koronavírusom. Banskobystrický kraj má veľké vzdialenosti, pomerne nižšiu hustotu obyvateľstva a vyššie zastúpené rizikové skupiny vrátane tých marginalizovaných, preto tu má mobilná odberová jednotka veľký význam,“ doplnia informácie Janka Bargerová z iniciatívy #KtoPomozeSlovensku.

V budúcnosti bude mobilná odberová jednotka využiteľná v prípade iných infekčných ochorení alebo na zabezpečenie tyla pre zdravotníckych pracovníkov Slovenského Červeného kríža pri mimoriadnych udalostiach a podujatiach celospoločenského významu.