Vw 06 2020 1140x190 t cross
Thumb striedave radenie Thumb zachranarska ulicka

Pozor! Od 1. apríla 2020 platia niektoré nové pravidlá cestnej premávky

Minulého roku od 1. decembra 2019 začali platiť modifikované pravidlá cestnej premávky, vyplývajúce zo schválenej novely zákona o cestnej premávke. Niektoré zmeny však začali platiť až 1. apríla 2020. Tu sú pre vodičov dve najdôležitejšie - povinné vytváranie záchranárskej uličky a úpravu v striedavom radení, tzv. "zipsovanie". Na toto si musíte dávať pozor.

Odporúčame:

Pozor! Schválili zmenu zákona o cestnej premávke. Čo nás čaká?

Záchranárska ulička, konečne!

Konečne aj u nás je povinnosť vytvoriť záchranársku uličku pri kolóne na diaľnici tak, ako to majú viaceré iné štáty. Autá jazdiace v  ľavom pruhu sa uhnú k ľavej krajnici, autá jazdiace v pravom pruhu zasa k pravej krajnici. Ak bude jazdných pruhov viac, autá sa uhnú ako na obrázku pod textom. Povinnosť platí len na diaľniciach a smerovo rozdelených cestách mimo obce, ktoré majú najmenej dva jazdné pruhy v každom smere jazdy.

Zdroj: zzsuk.cz

Toto hovorí o vytvorení záchranárskej uličky Zákon č. 8/2009 Z.z. o CP:

"Pri hustote cestnej premávky, ktorá vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel na diaľnici alebo na smerovo rozdelenej ceste mimo obce s najmenej dvomi jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy, je vodič vozidla povinný pri súbežnej jazde vykonať taký jazdný úkon, ktorý umožní vytvorenie záchranárskej uličky v strede medzi dvomi jazdnými pruhmi a v úsekoch s viac ako dvomi jazdnými pruhmi medzi ľavým jazdným pruhom a k nemu priliehajúcim jazdným pruhom. Pri vytváraní záchranárskej uličky je na nevyhnutne potrebný čas vodič vozidla oprávnený vojsť aj na miesta, kde je to inak zakázané, ak tým neohrozí iného účastníka cestnej premávky. Záchranársku uličku môže použiť len vodič vozidla podľa § 40 ods. 1 alebo vodič vozidla zabezpečujúci odstránenie následkov dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti; vodičovi iného vozidla je použitie záchranárskej uličky zakázané. Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel s troma a viacerými kolesami v jazdnom prúde za sebou." Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť orgán Policajného zboru uloží pokutu 99 eur, ak bola porušená povinnosť vytvoriť záchranársku uličku a 300 eur, ak bol porušený zákaz jazdy v záchranárskej uličke.

Striedavé radenie, tzv. "zipsovanie"

„Tam, kde sa jazdné pruhy v jednom smere jazdy zbiehajú, vodič idúci v priebežnom jazdnom pruhu je pri súbežnej jazde povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, ktorý sa zaraďuje do priebežného jazdného pruhu, preradenie do priebežného jazdného pruhu, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič pri zaraďovaní sa do priebežného jazdného pruhu pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho v priebežnom jazdnom pruhu.“ To v praxi znamená, že striedavé radenie, "zipsovanie", po novom platí aj v prípade "bežných" zbiehajúcich sa jazdných pruhov a nemusí byť upravené dopravnou značkou. 

K téme striedavého radenia si pozrite video Polície SR na tomto odkaze.


Čo je súbežná jazda? "Ak je na ceste s dvoma a alebo s viacerými jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy taká hustá premávka, že sa utvoria súvislé prúdy vozidiel, v ktorých vodič motorového vozidla môže jazdiť len takou rýchlosťou, ktorá závisí od rýchlosti vozidiel idúcich pred ním, vozidlá môžu ísť súbežne vedľa seba (ďalej len „súbežná jazda“). Pri súbežnej jazde sa nepovažuje za predchádzanie, ak vozidlá idú v jednom z jazdných pruhov rýchlejšie ako vozidlá v inom jazdnom pruhu."

Zdroj: Zákon o cestnej premávke