Obmedzenia dopravy a výroby zlepšili kvalitu ovzdušia, a to výrazne

Súčasná kríza spôsobená koronavírusom má okrem ľudského zdravia ďalekosiahly dopad aj na ekonomiku štátov. Okrem mnohých problémov však prináša aj pozitívum vo forme zlepšenej kvality ovzdušia a nižšej koncentrácie nebezpečného oxidu dusičitého NO2 v ovzduší.

Dôvodom dočasne zlepšenej kvality vzduchu je primárne obmedzenie dopravy, výroby a priemyslu ako takého. Štáty po celom svete prijali alebo prijímajú opatrenia, kvôli ktorým veľa ľudí ostáva doma a tým pádom je na cestách podstatne menej vozidiel. V Európe sa to týka hlavne veľkých miest, ktoré majú s kvalitou vzduchu dlhodobo problém.

Európske mestá s výrazne lepším ovzduším

V severnom Taliansku v porovnaní s marcom minulého roka klesla koncentrácia škodlivín NO2 v ovzduší o 21 - 47 %. V španielskych mestách Madrid a Barcelona klesol podiel škodlivín NO2 o 40 - 55 %. Podobne čísla vykázal aj Lisabon, hlavné mesto Portugalska, v ktorom úroveň NO2 klesla o 40 %. A takto by sme mohli pokračovať... V New Yorku klesol podiel nebezpečného oxidu uhoľnatého CO v ovzduší o viac ako polovicu. Tamojší zainteresovaní tvrdia, že takto nízke hodnoty dlho nevideli.

Odporúčame:

Cena ropy padá, o chvíľu ju nebude kde skladovať. Klesá aj cena palív?

European Space Agency (ESA) zverejnila satelitné snímky výskytu oxidu dusičitého v Európe. Na záberoch vidieť výrazný pokles koncentrácie škodlivín v ovzduší severného Talianska a celej Európy.


V Číne, ktorú koronavírus masívne zasiahol ako prvú krajinu sveta, je pokles škodlivín ešte výraznejší. Pozrite si na videu, ako sa postupne od decembra 2019 znižovala koncentrácia oxidu dusičitého. Od marca 2020 však opäť začala narastať. 


Zlepšenie ovzdušia je dočasné, spolu s návratom k "normálnemu" životu po prekonaní pandémie je pravdepodobné, že sa hodnoty škodlivín postupne dostanú na pôvodné čísla.

Zdroj: eea.europa.euEuropean Space Agency, ESA