Kia 1140x190
Thumb pre lepsiu budoucnost Thumb goodyear betterfuture Thumb predvadzacie pneumatiky z 90  udrzatelnych materialov piktogramy Thumb predvadzacie pneumatiky z 90  udrzatelnych materialov   k pia

Goodyear vyvinul pneumatiky na 90% z trvalo udržateľných materiálov

Svetoznáma gumáreň mieni už tento rok začať vyrábať a predávať pneumatiky so 70% podielom udržateľných surovín, svetu už ale predstavila plášte zhotovené až na 90% z trvalo udržateľných materiálov. Predvádzacie produkty úspešne absolvovali všetky potrebné schvaľovacie testy aj interné skúšky výrobcu.

Predvádzacie pneumatiky sa vyznačujú nižšou hodnotou valivého odporu ako referenčné pneumatiky vyrobené z tradičných surovín. Majú tak, navyše, aj potenciál znižovať spotrebu paliva a uhlíkovú stopu pri prevádzke.

Vlani v januári Goodyear oznámil, že dokázal vyrobiť pneumatiky s podielom 70% z trvalo udržateľných materiálov. Tento rok už v spolupráci so subdodávateľmi plánuje praktickú výrobu obmedzenej série týchto pneumatík. Záujemcovia o odber a aktuálne informácie o nich sa môžu zaregistrovať na stránke Goodyear.com/SustainableMaterialTire.  

Uvedenie pneumatík zhotovených na 90 % z trvalo udržateľných surovín na trh si vyžiada ďalšiu spoluprácu s dodávateľmi, aby sa dohodli na dodávkach veľkých objemov inovatívnych materiálov potrebných na ich výrobu.

Predvádzacie pneumatiky vyrobené na 90 % z trvalo udržateľných surovín obsahujú v svojich dvanástich súčastiach celkom 17 rôznych východiskových materiálov.

Sadze v pneumatikách slúžia na spevnenie zmesi a na predĺženie ich životnosti. Tradične sa vyrábajú spaľovaním rôznych druhov ropných produktov. Predvádzacie pneumatiky vyrobené na 90 % z trvalo udržateľných surovín obsahujú štyri rôzne typy sadzí, ktoré sa vyrábajú z metánu, oxidu uhličitého, rastlinného oleja a suroviny vzniknutej pyrolýzou pneumatík určených na likvidáciu. Všetky tieto technológie slúžia na zníženie objemu uhlíkových emisií cirkulárnemu hospodárstvu a využívanie uhlíka zo živej prírody pri zachovaní potrebných úžitkových vlastností.

Využitie sójového oleja napomáha zachovávať poddajnosť gumovej zmesi pneumatík pri rôznych zmenách teploty. Sójový olej je prírodný zdroj, ktorý obmedzuje nevyhnutnosť využívania ropných produktov. Takmer 100 % bielkovín zo sóje sa využíva v potravinárstve a pri výrobe krmív, ale olej, ktorý vzniká pri jej spracovaní, zostáva z veľkej časti nevyužitý a môže tak slúžiť na technické účely.

Silika (oxid kremičitý) sa v pneumatikách bežne využíva na zlepšenie ich priľnavosti a zníženie spotreby paliva. Predvádzacie pneumatiky obsahujú vysoko kvalitný oxid kremičitý vyrábaný z popola z ryžových šupiek (RHA silika). Popol vzniká spaľovaním odpadu pri spracovaní ryže a väčšinou sa len ukladá na skládky.

Polyester sa získava recykláciou plastových fliaš a ďalšieho plastového odpadu. Získaný materiál slúži ako jedna z východiskových surovín na výrobu technického polyesteru, ktorý je jednou zo zložiek kordovej vrstvy kostry pneumatík.

Živica sa využíva na zlepšenie trakčných vlastností pneumatík. V predvádzacích pneumatikách boli tradičné živice vyrobené z ropy nahradené biologicky obnoviteľnými borovicovými živicami.

Drôty pätky a oceľový kord vystužujú konštrukciu radiálnych pneumatík. V predvádzacích pneumatikách je použitý pätkový drôt a oceľový kord z ocele s vysokým obsahom recyklovaného kovu, ktorý sa vyrába v elektrickej oblúkovej peci (EAF). Tento výrobný proces umožňuje znížiť spotrebu energie a zvýšiť obsah recyklovaného kovu v oceli. Tak isto sa vyznačuje nižším objemom emisií skleníkových plynov ako štandardná výroba ocelí vo vysokej peci.

Pneumatiky obsahujú aj polyméry certifikované v systéme ISCC so sledovaným podielom biologických a biologicky obnoviteľných surovín.

Prechod k trvalo udržateľným materiálom je viditeľný už aj v niektorých ponúkaných produktových radoch Goodyear. Osem z nich a niektoré pretekárske pneumatiky už obsahujú sójový olej. Od roku 2018 firma viac ako zdvojnásobila použitie RHA siliky. Uvedením pneumatík so 70% podielom udržateľných materiálov na trh Goodyear v praxi demonštruje svoj záväzok prispievať k lepšej budúcnosti.